Garanti

  • Senast granskad:

Vi vill att du som kund ska känna dig trygg att systemet levererar under lång tid framöver. Vi ger dig därför långa garantitider på levererat system.

  • 25 års effektgaranti på solpanelerna.
  • 25 år på optimeraren.
  • 12 år på växelriktaren.
  • 10 år på panelerna och installationsmaterial.

Ett solcellssystem kräver väldigt lite underhåll. Vi ger 25 års effektgaranti (80 % av värdet) på solpanelerna och 12 år på växelriktaren, 25 år på optimeraren, 10 år på panelerna och installationsmaterial. Den tekniska livslängden beräknas betydligt längre än garantitiden, förhoppningsvis en bra bit över 50 år.