SolRätter i Knista gårds solcellsanläggning

  • Senast granskad:

Solceller är ett av de mest skonsamma sätten att producera el för miljön. Vi tror även att delaktighet är en viktig förutsättning för en ekologisk omställning. För att alla ska få möjlighet att ta till vara på solen lanserade vi 2018 SolRätter - andelar i vår solcellsanläggning på Knista gård.

Solrätterna är fulltecknade. Vi tittar just nu på hur vi kan utveckla vårt erbjudande så att ännu fler kan bli delägare. Är du intresserad får du gärna fylla i intresseanmälan nedan så hör vi av oss till dig när vi har nya solrätter du kan teckna dig för.

Här kan du göra en intresseanmälan 
Du förbinder dig inte till någonting genom att skicka en intresseanmälan.

Vårt erbjudande

Vi erbjuder boende och företagare i Sollentuna möjligheten att bli medproducenter av solenergi genom att teckna solrätter i SEOMs solcellspark.

Här är fakta om sol för alla i några korta punkter.

  • Andelsrätt är en tidsbegränsad nyttjanderätt och kräver att du eller den som är förmånstagare av SolRätten är elhandelskund hos oss på Sollentuna Elhandel.
  • Du kan teckna dig för en till maximum åtta andelsrätter som löper på antingen två eller fem år.  
  • Som ägare av en andelsrätt får du tillgodoräkna sig den mängd solenergi som din andel producerar. Mängden solenergi kommer att synas som ett avdrag på din elhandelsfaktura.
  • Som andelsägare kan du följa solparkens elproduktion på SEOMs hemsida.
  • Knista Solcellspark är vår första anläggning där vi från 376 installerade solpaneler med tillsammans en effekt på strax under 100 kW kan producera ca 100 MWh el per år.