Checklista

  • Senast granskad:

  Finansiering  
 

Eventuellt behövs en anmälan till Sollentuna kommun för startbesked.

Läs mer här

  Föranmälan till energibolag  
  Uppstart montage 
  Kontrollmätning solceller
  Inkoppling mot elcentral  
  Anslutning mot internet  
  Efteranmälan  
  Elhandelsavtal  
  Elcertifikatshantering  
  Ursprungscertifikatshantering  
  Momsdeklaration  
  Elnätsavtal