Överskottsel

  • Senast granskad:

Varma och soliga sommardagar när man inte har så stor förbrukning kan dina solceller producera mer el än vad du gör av med.

Vid ett nätanslutet solcellssystem skickas överskottet ut på elnätet. Ett solcellssystem genererar i snitt cirka 50 % överskottsel. Vi hjälper dig med detta och köper elen du inte behöver.

För varje kWh ditt solcellssystem genererar ut på det lokala nätet i Sollentuna skänker vi dessutom 1,9 öre per kWh till GiveWatts. Din solenergi bidrar till GiveWatts som hjälper Afrika med förnybar el. Vi bjuder dessutom på den fasta avgiften på ditt elhandels-abonnemang om du är mikroproducent.

Förutsättningar

  • Du har eller tecknar elhandelsavtalet ”Spot 1,9” med Sollentuna Elhandel AB för din förbrukning och produktion.
  • Du uppfyller skatteverkets krav som mikroproducent. Den el du använder överstiger mängden el som du producerar under ett år.