Överskottsel

  • Senast granskad:

Varma och soliga sommardagar när man inte har så stor förbrukning kan dina solceller producera mer el än vad du gör av med.

Vid ett nätanslutet solcellssystem skickas överskottet ut på elnätet. Ett solcellssystem genererar i snitt cirka 50 % överskottsel. Vi hjälper dig med detta och köper elen du inte behöver.

Vi bjuder dessutom på den fasta avgiften på ditt elhandelsabonnemang när du är mikroproducent.

Förutsättningar

  • Du har eller tecknar elhandelsavtalet ”Spot 1,9” med Sollentuna Elhandel AB för din förbrukning och produktion.
  • Du uppfyller skatteverkets krav som mikroproducent. Den el du använder överstiger mängden el som du producerar under ett år.