Våra paket

  • Senast granskad:

Priserna är inkl. moms, installerat och klart! Paketen anpassas efter varje enskilt behov.

    4,4 kW  16 solpaneler     27,2 m2 takyta   Pris:     88.935 kr
    5,5 kW  20 solpaneler     34,0 m2 takyta  Pris:  108.281 kr
    6,6 kW  24 solpaneler     40,8 m2 takyta  Pris:  126.473 kr
    7,7 kW  28 solpaneler     47,6 m2 takyta  Pris:  143.059 kr
    8,8 kW  32 solpaneler     54,4 m2 takyta  Pris:  159.390 kr
    9,9 kW  36 solpaneler     61,2 m2 takyta  Pris:  174.116 kr
  11,0 kW  40 solpaneler     68,0 m2 takyta  Pris:  187.688 kr