Skaffa fiber - så går det till

  • Senast granskad:

Hur går en fiberinstallation till. Här har vi samlat information som vi tror kan vara av nytta.

Kostnaden att ansluta din fastighet till stadsnätet är 16.500 kr inklusive moms. Utöver det tillkommer eventuella kostnader för schakt på din tomtmark. Många väljer att gräva själva på sin tomt men du kan även hämta in en offert från valfri markentreprenör om du behöver hjälp.

 På din tomtmark ska du lägga ner ett rör från tomtgräns till husväggens utsida. Punkten för anslutning vid tomtgränsen väljs i samråd med vår projektör. Vi rekommenderar att du lägger röret på cirka 40 cm djup. Lämna rörändarna synliga vid tomtgräns samt vid husvägg, resten kan du återfylla direkt.

Rör ingår i ditt anslutningspris och finns att hämta hos SEOM på Knista Gårds väg 12.

Rören är 50 mm i diameter, gröna sektioner om tre meter och svarta sektioner om en meter för böjar. Dessa skarvas till lagom längd.

Vid installationen borras - om nödvändigt - ett hål genom ytterväggen.  I närhet av hålet på insidan installeras en omvandlare (ca 20x20x4cm) på väggen, med fördel i närheten av ett eluttag. Omvandlaren har flera RJ45-uttag men saknar wifi. Önskar du placera utrustningen i en annan del av huset måste du förbereda ett rör som innehåller dragtråd alternativt en kabelkanal.

 Normal leveranstid är ca 20 veckor från det att vi har tagit emot din beställning. Observera att det inte utförs något schaktarbete vid tjäle, vilket eventuellt kan förlänga leveranstiden ytterligare under vintertid.

 I normala fall går proceduren till så här:

1. Beställning.

2. Registrering av ärende.

3. Du kontaktas av SEOM’s projektör för beslut om anslutningspunkt.

4. Kund förlägger rör på tomtmark.

5. Schakt i kommunal mark.

6. Kund kontaktas av SEOM för bokning av tid för installation.