Byggvatten

SEOM erbjuder lösning för byggvatten, vattenförsörjning under begränsad tid. Ansök om det här.

Vanligtvis beviljas allmänt vatten om anläggningsavgiften är betald, där vår juridiska motpart är fastighetsägaren. Företag som utför bygguppdrag till större anläggningar, där fastighetsregleringen inte är gjord, kan beviljas tillfällig anslutning. Företaget har då det juridiska ansvaret så länge byggvattnet är anslutet och tills att företaget anmäler att de kopplat bort sig från det allmänna ledningsnätet.

Fyll i vår ansökan om nyanslutning om du vill ansöka om byggvatten.