Byggvatten

SEOM erbjuder lösning för byggvatten, vattenförsörjning under begränsad tid. Ansök om det här.

Vanligtvis beviljas allmänt vatten om anläggningsavgiften är betald, där vår juridiska motpart är fastighetsägaren. När företag utför bygguppdrag till större anläggningar, där fastighetsregleringen inte är gjord, kan byggvatten beviljas via en tillfällig anslutning. Företaget har då det juridiska ansvaret så länge byggvattnet är anslutet och till dess företaget anmäler att de kopplat bort sig från det allmänna ledningsnätet.

En servisanmälan ska fyllas i och skickas in till SEOM vid beställning av byggvatten. Här hittar du blanketten för servisanmälan.