Avgifter 2019

  • Senast granskad:

VA-taxa fr.o.m 2019-01-01.

Fast avgift kr/år     inkl. moms   exkl. moms  
- per mätarplats    1632,00    1306,00  
- per lägenhet    1632,00    1306,00  
Avgift för levererat vatten kr/m3
Totalt    12,24   9,80  
- varav vattenförsörjning    4,90   3,92  
- varav spillvatten   7,34   5,88  
För en normal villa med en förbrukning på 150 m3/år är brukningsavgiften cirka 4 600 kr/år inklusive moms.