Få en fin trädgård utan att slösa på vatten

  • Senast granskad:

I Stockholmsområdet är vattenförbrukningen som högst under varma dagar i maj och juni när många fyller sina pooler och vattnar i trädgården. Men det går att hushålla med vattnet och samtidigt ha en fin trädgård.

Bevattning

Försök undvika att vattna i trädgården med dricksvatten från kranen. Ställ istället ut tunnor på strategiska platser under stuprören och samla regnvatten som du kan vattna med istället.

Om du måste vattna med dricksvatten så gör det tidigt på morgonen eller sent på kvällen så att vattnet inte dunstar bort lika snabbt. Använd en vattenkanna eller en vattenslang som du håller i handen och skippa vattenspridaren. En sådan gör nämligen av med 150 liter vatten på bara 20 minuter.

Placera krukor med känsliga växter i skuggan under soliga dagar.

Plantering

Lägg inte nya gräsmattor eller plantera nya häckar under våren och sommaren utan spara det till hösten, från september och framåt. 

Ett annat bra knep är att använda sig av täckodling. Det går ut på att täcka jorden med gräs, halm, löv och annat lämpligt material. Vattnet dunstar då inte bort lika snabbt och ogräs får svårare att få fäste och gro än om jorden ligger helt öppen. Dessutom uppskattas täckodling av maskar som i gengäld kommer att göra jorden näringsrik och lucker så att vattnet tränger längre ner i jorden.