Nyanslutning

  • Senast granskad:

Anmäl till oss om du vill ansluta till vatten och avlopp.

Priser för anslutning till allmänt vatten- och avlopp

För anslutning till allmänt vatten- och avloppsnät ska en skriftlig s.k servisanmälan göras. Det gäller även vid en tillfällig anslutning och vid anslutning av ytterligare lägenhet, som t.ex ett Attefallshus. När förbindelsepunkt meddelats så får fastighetsägaren ett meddelande om det och en faktura på anläggningsavgiften, enligt gällande VA-taxa.

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som fastighetsägare betalar för rätten att ansluta sin fastighet till den allmänna VA-anläggningen. Det avser upprättande av förbindelsepunkt, framdragning av servisledning samt lägenhets- och mätarplatsavgift.

Kontakta gärna oss om du vill ha hjälp med att räkna ut vad din avgift blir. För att beräkna avgiften behöver vi veta:
•    Vad du vill ansluta (dricksvatten / spillvatten / dagvatten)
•    Tomtytan
•    Antal lägenheter (bostad eller därmed jämställd lokal)
•    Tillämpas lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)

Kostnaden för att nyansluta en normalvilla till VA-nätet är omkring 150 000 kr enl. den nya VA-taxan som gäller fr.o.m. 2017-03-01.

Fastighetens VA-anläggning har en begränsad livslängd och kan behöva förnyas efter ca 50 år. Innanför förbindelsepunkt ansvarar du som fastighetsägare själv för detta. Vad som gäller för användandet av våra allmänna ledningar kan du läsa om i dokumentet Allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Sollentuna – ABVA.

Byggvatten

Vid behov av byggvatten, vattenförsörjning under begränsad tid, så ansöker ni även om det hos oss.
Vanligtvis beviljas allmänt vatten om anläggningsavgiften är betald, där vår juridiska motpart är fastighetsägaren. Till företag som utför bygguppdrag till större anläggningar, där fastighetsregleringen inte är gjord, kan beviljas tillfällig anslutning. Företaget har då det juridiska ansvaret så länge byggvattnet är anslutet och tills att företaget anmäler att de kopplat bort sig från det allmänna ledningsnätet.