Elbilsladdning i BRF

Försäljningen av elbilar och hybridbilar ökar i snabb takt och med det ökar även efterfrågan på elbilsladdning i bostadsrättsföreningar. Bostadsrättsföreningar som erbjuder elbilsladdning höjer värdet på lägenheterna och blir mer attraktiva i val av bostad.  Samtidigt underlättar det för de boende som vill välja en laddbar bil, vilket är fördelaktigt ur ett miljöperspektiv. 

Att ladda bilen ska vara tryggt och enkelt

Med en laddbox får man en säker anslutning mellan elbilsladdare och elsystem och ett snabbt och smidigt sätt att ladda bilen på. Det finns laddboxar med ett eller flera uttag (varje uttag räknas som en laddpunkt) där elbilen kan laddas. Laddpunkterna kan sitta på en laddbox fastmonterad på en vägg eller på en laddstolpe i anknytning till en parkering. Här kan du läsa mer om våra laddboxar

Så här går det till

I ett första steg behöver ni som bostadsrättsförening fundera igenom hur ert behov av elbilsladdare ser ut. Finns det redan ett behov hos hushållen i föreningen eller vill ni säkra upp för framtida behov? Det är individuellt för alla föreningar hur man väljer att göra. Vissa föreningar bygger i etapper allteftersom man får in efterfrågningar på elbilsladdning, medan andra väljer att installera elbilsladdare på alla parkeringsplatser på en gång.

Energirådgivningen har bra vägledning och blanketter som kan användas för bostadsrättsföreningar som funderar på att installera laddplatser.

När ni har funderat igenom ert behov är ni välkomna att kontakta oss om ni vill att vi gör en förprojektering tillsammans. Vi tar då med oss en installatör och kommer ut till er för att titta på era förutsättningar. Utifrån det tar vi fram ett förslag på den bästa lösningen för er bostadsrättsförening.

Ladda-bilen-bidrag

Bostadsrättsföreningar har möjlighet att söka bidrag för installation av laddboxar genom Naturvårdsverkets Ladda-bilen-bidrag. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddpunkt.

Intresseanmälan

När ni köper en laddbox från oss hjälper vi er med allt från val av rätt box utifrån ert behov, till installation och driftsättning. Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi er. 

Tips!

Vill du veta mer om elbilsladdning för bostadsrättsföreningar, kika på vårt inspelade webinar.