Vision och affärsidé

Vi är ett lokalt energi- och miljöbolag som ägs av Sollentuna kommun.

Affärsområden

SEOM är indelat i sex affärsområden.

Jobba hos oss

En attraktiv arbetsplats med goda möjligheter till personlig utveckling.

Ekonomi

Nyckeltal för de senaste fem åren och våra årsredovisningar.

För leverantörer

Ska du skicka en faktura till oss? Eller vill du se våra pågående upphandlingar?