Det här är SEOM

SEOM, Sollentuna Energi & Miljö AB, är ett lokalt energi- och miljöbolag som ägs av Sollentuna kommun. Med cirka 100 anställda omsätter vi ungefär 700 miljoner kronor årligen. Vi utvecklar, bygger och underhåller infrastruktur i Sollentuna för hållbara och säkra leveranser av el, fjärrvärme, fiber, TV, vatten och avfallshantering.

Vi är Sollentunabornas egna energibolag och har alltid kundens och samhällets bästa i fokus. Överskott som genereras i verksamheten går tillbaka till kommunens olika verksamheter såsom skola, omsorg, naturvård och skötsel av gator och parker.

Vår vision ”Vi förenklar din vardag och gör Sollentuna mer hållbart” genomsyrar allt vi gör.

Korta fakta

 • Vårt uppdrag: Utveckla, bygga och underhålla infrastruktur i Sollentuna för hållbara och säkra leveranser av el, fjärrvärme, tjänster via stadsnät, vatten och avfallshantering.
 • Ägare: Sollentuna kommun
 • VD: Monika Söderlund-Andreasson
 • Styrelseordförande: Towe Ireblad
 • Organisationsnummer:
  • Sollentuna Energi & Miljö AB: 556091-5166
  • Sollentuna Elhandel AB: 556493-6549
 • Postadress: Sollentuna Energi & Miljö AB, Box 972, 191 29 Sollentuna
 • Besöksadress: Knista gårds väg 12, Sollentuna
 • Telefon: 08-623 88 00
 • E-post: kundtjanst@seom.se