Gör karriär som mikroproducent i vår

När dina solceller producerar mer el än du gör av med kan du sälja överskottet till oss och få betalt. Dessutom får du ersättning för ditt bidrag av el till elnätet.

Läs mer

Jobba med oss

Nyheter

Få sponsring för ert hållbarhetsprojekt

Nu har vårens ansökningsperiod för sponsring öppnat! Planerar ni några energieffektiviseringsåtgärder, att köpa in ett källsorteringssystem, anordna en loppis eller genomföra något annat projekt som bidrar positivt till miljön i Sollentuna? Då kan ni ansöka om bidrag från oss.

Trafikstörning vid Bagarbyvägen

I förra veckan avbeställde SEOM alla återstående delar av projektet vid Bagarbyvägen som entreprenören Bäckström varit involverade i. Under måndagseftermiddagen har trafikljusen tagits ned av entreprenören. SEOM har kontaktat polisen som hjälper till att dirigera trafiken fram till dess att nya trafikljus är på plats. Trafikvakter finns även på plats.

Marknadsundersökning om energikällor

Sollentuna Elhandel utför just nu en marknadsundersökning i Sollentuna för att förstå invånarnas åsikter kring olika energikällor. Undersökningen tar knappt en minut och ditt svar är anonymt.