Nyanslutning

Här hittar du information om hur anmäler att du vill ansluta dig till det allmänna vatten- och avloppsnätet i Sollentuna.

Anmäl anslutning – servisanmälan

För att ansluta din fastighet till allmänt vatten- och avloppsnät ska en skriftlig så kallad servisanmälan fyllas i och skickas till SEOM. Vi kommer därefter att upprätta en förbindelsepunkt som är den anslutningspunkt där fastigheten ansluter sin VA-anläggning, ofta ca 0,5m utanför fastighetsgräns. När vi har upprättat förbindelsepunkten får fastighetsägaren en faktura för anläggningsavgiften, enligt gällande VA-taxa, och en förbindelsepunktskarta där läget för anslutningspunkten finns utmarkerad.

En servisanmälan ska också göras för tillfälliga anslutningar som tex byggvatten och vid anslutning av ytterligare lägenheter på fastigheten.  Observera att en lägenhet i det här sammanhanget inte nödvändigtvis är detsamma som en lägenhet i ett flerbostadshus, utan kan vara till exempel ett Attefallshus eller en uthyrningsdel som bidrar med en extra bostadsenhet på fastigheten.

Här gör du en servis-anmälan via blanketten "Beställ tjänster vid nybyggnation". Det tar normalt upp till åtta veckor från inskickad beställning till att tjänsten är installerad.

Uppsägning enskilt avlopp

Om du har enskilt avlopp idag måste du säga upp det i samband med att du ansluter dig till det kommunala VA-nätet.

Här hittar du blanketten för uppsägning av enskilt avlopp.

Fastighetsägarens ansvar för VA-anläggningen

Du som fastighetsägare ansvarar för att gräva ner och installera ledningarna på din egen fastighet, från förbindelsepunkten till huset. Fastighetsägaren har också ansvar för att ordna en plats för vattenmätaren, en så kallad vattenmätarkonsol. Konsolen ska vara placerad frostfritt och lättåtkomligt där vattenledningen kommer in i huset.

Fastighetens VA-anläggning har en begränsad livslängd och kan behöva förnyas efter ca 50 år. För skötsel och underhåll av ledningarna innanför förbindelsepunkt ansvarar du som fastighetsägare själv för detta.

Vad som gäller för användandet av våra allmänna ledningar kan du läsa om i dokumentet Allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Sollentuna (ABVA). 

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som fastighetsägare betalar för rätten att ansluta sin fastighet till den allmänna VA-anläggningen. Avgiften avser upprättande av förbindelsepunkt, framdragning av servisledning samt lägenhets- och tomtyteavgift.

Kostnaden för att nyansluta en normalvilla till VA-nätet är omkring 150 000 kr enligt VA-taxan som gäller sedan 2020-01-0. Se aktuella priser och avgifter här.

Vill du ha hjälp med att räkna ut vad din anläggningsavgift blir? Använd gärna den här blanketten.