Nyanslutning

Här hittar du information om hur anmäler att du vill ansluta dig till det allmänna vatten- och avloppsnätet i Sollentuna eller vill säga upp en anslutning.

Anmäl anslutning – servisanmälan

För anslutning till allmänt vatten- och avloppsnät ska en skriftlig så kallad servisanmälan göras. Det gäller även vid en tillfällig anslutning och vid anslutning av ytterligare lägenhet. Observera att lägenhet i det här sammanhanget inte nödvändigtvis är detsamma som en lägenhet i ett flerbostadshus, utan kan vara till exempel ett Attefallshus.

När förbindelsepunkt upprättats får fastighetsägaren en faktura för anläggningsavgiften, enligt gällande VA-taxa, och en förbindelsepunktskarta.
Här hittar du blanketten för servisanmälan.

Uppsägning enskilt avlopp

Om du har enskilt avlopp idag måste du säga upp det i samband med att du ansluter dig till det kommunala VA-nätet. Här hittar du blanketten för uppsägning av enskilt avlopp.

Fastighetsägarens ansvar för VA-anläggningen

Fastighetens VA-anläggning har en begränsad livslängd och kan behöva förnyas efter ca 50 år. Innanför förbindelsepunkt ansvarar du som fastighetsägare själv för detta.

Vad som gäller för användandet av våra allmänna ledningar kan du läsa om i dokumentet Allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Sollentuna. 

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som fastighetsägare betalar för rätten att ansluta sin fastighet till den allmänna VA-anläggningen. Se aktuella priser och avgifter här.