Felanmälan vatten och avlopp

Har du råkat ut för ett avloppsstopp eller en översvämning? Här har vi sammanställt viktig information kring ansvarsområden och vad du ska tänka på.

Vid vattenläcka inom fastigheten

  • Stäng ventilen vid vattenmätarplatsen.
  • Felanmäl till oss om läckan misstänks vara belägen mellan vattenmätarplatsen och förbindelsepunkten i gatan. Då kommer vi ut och stänger av vattnet vid servisventilen.
  • Kontakta en rörentreprenör för hjälp med att åtgärda felet på din VA-installation.

Vid vattenläcka utanför fastigheten

Vid översvämning av avloppsvatten

  • Vid nödsituation kontakta Räddningstjänsten för att få hjälp med länspumpning.
  • Felanmäl direkt till oss. Vi kommer ut och kontrollerar var avloppsstoppet har uppstått. SEOM ersätter inte i efterhand entreprenörer som har anlitats av fastighetsägaren om det visar sig att stoppet uppstått i de allmänna avloppsledningarna.
  • Fotodokumentera omfattningen och eventuella skador.

Ansvarsfördelning

SEOM ansvarar för de allmänna spillvattenledningarna som ofta finns i gatan fram till fastighetens förbindelsepunkt som normalt är placerad ca 0,5 meter utanför fastighetsgräns. De ledningar som ansluter till förbindelsepunkten och som finns inne på fastigheten är du som fastighetsägare ansvarig för att anlägga och underhålla. Vid förbindelsepunktens läge finns det ofta en spolbrunn

Stopp i avloppet

Om du har fått stopp i ditt avlopp och misstänker att det uppstått utanför din förbindelsepunkt, bör du direkt felanmäla det till oss.  Det första vi gör när vi åker ut på ett rapporterat avloppsstopp är att kontrollera om det står en vattennivå i spolbrunnen. Fastighetens spolbrunn ligger ofta i samma läge som den juridiska förbindelsepunkten där ansvaret övergår från fastighetsägaren till VA-huvudmannen.

Om det är så att det står en vattennivå i spolbrunnen innebär det att stoppet är på utsidan och vi löser det med hjälp av vår upphandlade spolbilsentreprenör. Arbetet är naturligtvis kostnadsfritt för fastighetsägaren då stoppet uppstått på vår ledning. Om det visar sig att det inte står någon nivå i spolbrunnen då finns stoppet i fastighetens egna ledningar och ni är då själva ansvarig att ta dit en spolbil.

Om ni själva kontaktar en spolbil vid avloppsstopp som spolar ledningarna och stoppet visar sig sitta utanför era ledningar, alltså i vårt ledningsnät, då har vi inte möjlighet att ersätta er för de kostnader som uppstått vid spolningen.

Spola avloppsledningar

Spolföretag som jobbar med att spola ledningar rekommenderar att ledningar ska spolas ungefär vart 5:e år. Men sköter du dina ledningar rätt så kan du klara dig många år utan att det uppstår behov att spola ledningarna. Ett tecken på att du börjar få stopp kan vara att det kluckar i ledningarna och att vattnet rinner ut ojämnt från t.ex. vasken. Börja då med att rengöra vattenlås för att utesluta att problemet sitter där. Om du misstänker att du har fått ett avloppsstopp utanför förbindelsepunkten ska du felanmäla det direkt till oss.

SEOM har inte något samarbete med företag som erbjuder tjänster på fastighetens egen anläggning såsom spolning av avloppsrör.