Felanmälan

Har du råkat ut för ett avloppsstopp eller en översvämning? Här har vi sammanställt viktig information kring ansvarsområden och vad du ska tänka på.

SEOM ansvarar för de allmänna vatten- och avloppsledningarna ute i gatan fram till fastighetens förbindelsepunkt, som normalt sett är placerad 0,5 meter utanför tomtgräns.

Inom den egna fastigheten är det fastighetsägaren själv som har ansvaret för VA-ledningarna. Fastighetsägaren ansvarar därmed själv för att bekosta sanering och reparation i samband med skador som orsakats av fel, stopp eller överbelastning i fastighetens egna ledningar. I vissa olyckliga fall kan en driftstörning på de allmänna vatten- och avloppsledningarna orsaka skada inom en fastighet.

SEOM har inte något samarbete med företag som erbjuder tjänster på fastighetens egna anläggning såsom spolning av avloppsrör

Vid vattenläcka inom fastigheten

  • Stäng ventilen vid vattenmätarplatsen.
  • Felanmäl till oss om läckan misstänks vara belägen mellan vattenmätarplatsen och förbindelsepunkten i gatan så kommer vi ut och stänger av servisventilen.
  • Kontakta en rörentreprenör för åtgärd av fel på din VA-installation.

Vid översvämning av avloppsvatten

  • Vid nödsituation kontakta Räddningstjänsten för hjälp med länspumpning.
  • Felanmäl direkt till ossFör att kunna bedöma vem som är ansvarig för skador som uppkommit i samband med en översvämning till följd av ett avloppsstopp måste det konstateras om stoppet uppstått på fastighetens ledningar eller de allmänna ledningarna i gatan. SEOM bekostar inte entreprenörer som har anlitats av fastighetsägaren även om det visar sig att stoppet uppstått i de allmänna avloppsledningarna.
  • Fotodokumentera omfattningen och eventuella skador.