Dricksvatten

Det allmänna dricksvattnet i Sollentuna kommer från Mälaren. I Sollentuna är SEOM huvudman för vatten och avlopp, vilket innebär att vi är ansvariga för att på ett säkert sätt leverera dricksvattnet till hushållen i kommunen.

Vattnet renas i Görvälnverket och distribueras vidare av Norrvatten, ett kommunalförbund som Sollentuna äger tillsammans med 13 andra kommuner.

Vattnets hårdhet och pH

Hårdheten är ett mått på mängden mineraler som vattnet innehåller. I Sollentuna har vi medelhårt, på gränsen till mjukt vatten, med dH (tyska grader) mellan 5,5 och 6,5.

Vattnets hårdhet kan ha betydelse när du doserar tvätt- och diskmedel. Där rekommenderar vi att följa anvisningen för den lägre doseringen. Det blir rent och är dessutom bättre för miljön.

Vattnets pH ligger på cirka 8 och är därmed svagt basiskt, vilket är bra för att motverka frätning och rost  i ledningsnäten.