Dricksvatten

Det allmänna dricksvattnet i Sollentuna kommer från Mälaren. I Sollentuna är vi på SEOM huvudman för vatten och avlopp, vilket innebär att vi är ansvariga för att på ett säkert sätt leverera dricksvattnet till hushållen i kommunen.

Vattnet renas i Görvälnverket och distribueras vidare av Norrvatten, ett kommunalförbund som Sollentuna äger tillsammans med 13 andra kommuner.

Vattnets hårdhet och pH

Hårdheten är ett mått på mängden mineraler som vattnet innehåller. I Sollentuna har vi medelhårt, på gränsen till mjukt vatten, med dH (tyska grader) mellan 5,5 och 6,5.

Vattnets hårdhet kan ha betydelse när du doserar tvätt- och diskmedel. Där rekommenderar vi att följa anvisningen för den lägre doseringen. Det blir rent och är dessutom bättre för miljön.

Vattnets pH ligger på cirka 8 och är därmed svagt basiskt, vilket är bra för att motverka frätning och rost  i ledningsnäten.

Klorlukt

Vår vattendistributör Norrvatten tillsätter en liten mängd kloramin till dricksvattnet eftersom Livsmedelsverkets föreskrifter kräver det. Under vissa förhållanden kan klorlukt uppstå men är inte farligt. Du kan läsa mer på Norrvattens sida om orsaken.