Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall kan antingen lämnas till återvinningscentralen, komposteras på den egna fastigheten eller hämtas där du bor. Hämtning i kärl från småhus sker 16 gånger per år under växtsäsongen.

Få trädgårdsavfallet hämtat hemma

Småhus med enskilda abonnemang för sophämtning kan beställa regelbunden hämtning av trädgårdsavfall för 950 kronor per år. Då ingår 16 hämtningar, vanligtvis under perioden april-november. Det går också att beställa extra hämtningar mot en avgift.

I trädgårdskärlet kan du lägga sådant som blommor, gräsklipp, löv, små, lätta fallfrukter och små kvistar. Jord, krukor och matavfall samt större mängder fallfrukt som gör kärlet tungt är exempel på sådant som inte får läggas i trädgårdskärlet.

Du som bor i flerbostadshus, bostadsrättsförening samt du som delar kärl med grannarna kan inte teckna abonnemang för trädgårdskärl. Det finns dock möjlighet att beställa container för trädgårdsavfall.

Återvinningscentraler

Smedy och Hagby är våra två närmaste återvinningscentraler. Där kan du lämna in trädgårdsavfall som sedan används som ingrediens i kompostjord eller flisas till biobränsle i olika värmeverk.  Läs mer på www.sorab.se.

Container

Har du stora mängder trädgårdsavfall finns möjligheten att hyra en container. Detta gäller dock inte trädgårdsavfall som uppkommit yrkesmässigt. Läs mer om att hyra container här

Låt din fallfrukt göra nytta

Har du mer fallfrukt i trädgården än du kan musta, torka och skänka bort? Lämna in den till någon av SÖRAB:s anläggningar, till exempel Smedby eller Hagby, så kan de tas tillvara. Fallfrukt har nämligen flera bra egenskaper och ökar kraften i den kompost den blandas med. 

När frukt och övrigt trädgårdsavfall samlas in på rätt sätt kan det bli till biogas som används som fordonsbränsle. Ur processen kommer även biogödsel som används för att odla nya livsmedel.

Vissa av SÖRAB:s anläggningar har särskilda behållare för insamling av fallfrukt. Finns inte en sådan går det bra att sortera det som trädgårdsavfall.

Hitta din närmaste SÖRAB-anläggning och öppettider här.

Invasiva växter – det här du ska tänka på

Invasiva växter (växter som sprider sig av egen kraft) som Lupin, Parkslide, Jättebjörnloka, Gul skunkkalla och Vresros är ett stort problem i vår natur eftersom dessa konkurrerar ut andra växter och hotar den biologiska mångfalden. Det är därför väldigt viktigt att vara noggrann när du hanterar den typen av växter. Ihopsamlande, förflyttning och transport ökar nämligen risken för spridning.

Invasiva växter ska absolut inte läggas på den egna komposten, i din soppåse eller tillsammans med övrigt trädgårdsavfall. Ett alternativ för att göra sig av med dessa är att blöta ner plantorna och låta de ruttna i en sluten sopsäck. Du kan också elda upp de borttagna växtdelarna och fröställningarna.

På Hagby återvinningsanläggning finns en särskild container avsedd för invasiva växter. Rötter från Parkslide tas däremot inte emot.

Växterna som lämnas in till Hagby ska vara jordfria och läggas i väl förslutna sopsäckar. Tänk på att förvara de i slutna sopsäckar även under transporten för att minska spridningsrisken.

Har du Parkslide är rekommendationen att inte gräva upp växten eftersom den reagerar genom att skicka rotstammar långt bort från moderplantan för att etablera sig på ett nytt ställe. Klipp istället ner växten och gör dig av med växtdelarna enligt tipsen ovan.

Läs mer på www.sorab.se.