Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall kan antingen lämnas till återvinningscentralen, komposteras på den egna fastigheten eller hämtas där du bor. Hämtning i kärl från småhus sker 16 gånger per år under växtsäsongen.

Få trädgårdsavfallet hämtat hemma

Småhus med enskilda abonnemang för sophämtning kan beställa regelbunden hämtning av trädgårdsavfall förför 950 kronor per år. Då ingår 16 hämtningar, vanligtvis under perioden april-november. Det går också att beställa extra hämtningar mot en avgift.

I trädgårdskärlet kan du lägga sådant som blommor, gräsklipp, löv, små, lätta fallfrukter och små kvistar. Jord, krukor och matavfall samt större mängder fallfrukt som gör kärlet tungt är exempel på sådant som inte får läggas i trädgårdskärlet.

Du som bor i flerbostadshus, bostadsrättsförening samt du som delar kärl med grannarna kan inte teckna abonnemang för trädgårdskärl. Det finns dock möjlighet att beställa container för trädgårdsavfall.

Återvinningscentraler

Smedy och Hagby är våra två närmaste återvinningscentraler. Där kan du lämna in trädgårdsavfall som sedan används som ingrediens i kompostjord eller flisas till biobränsle i olika värmeverk.  Läs mer på www.sorab.se.

Container

Har du stora mängder trädgårdsavfall finns möjligheten att hyra en container. Detta gäller dock inte trädgårdsavfall som uppkommit yrkesmässigt. Läs mer om att hyra container här

Invasiva växter – det här du ska tänka på

Invasiva växter som lupin, parkslide, jättebjörnloka, gul skunkkalla och vresros är ett stort problem i vår natur. Det är därför väldigt viktigt att vara noggrann när du hanterar den typen av växter. Ihopsamlande, förflyttning och transport ökar nämligen risken för spridning.

Invasiva växter ska absolut inte läggas på den egna komposten eller tillsammans med övrigt trädgårdsavfall. Ett alternativ för att göra sig av med dem är att blöta ner plantorna och låta de ruttna i en sluten sopsäck. Du kan också elda upp de borttagna växtdelarna och fröställningarna.

På Hagby återvinningsanläggning finns en särskild container avsedd för invasiva växter. Tänk på att förvara de i slutna sopsäckar under transporten för att minska spridningsrisken. Läs mer på www.sorab.se