Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall kan antingen lämnas till återvinningscentralen, komposteras på den egna fastigheten eller hämtas där du bor. Hämtning i kärl från småhus sker 17 gånger per år under växtsäsongen. 

Trädgårdsavfall får under inga omständigheter lämnas på allmän plats.

Få trädgårdsavfallet hämtat hemma

Småhus med enskilda abonnemang för sophämtning kan beställa regelbunden hämtning av trädgårdsavfall för 1010 kronor per år. Då ingår 17 hämtningar, vanligtvis under perioden april-november. Det går också att beställa extra hämtningar mot en avgift. Beställ abonnemang här.

I trädgårdskärlet kan du lägga sådant som blommor, gräsklipp, löv, små, lätta fallfrukter och små kvistar. Jord, krukor och matavfall samt större mängder fallfrukt som gör kärlet tungt är exempel på sådant som inte får läggas i trädgårdskärlet. Om kärlet blir för tungt kommer det inte kunna rullas till bilen och tömmas.

Du som bor i flerbostadshus, bostadsrättsförening samt du som delar kärl med grannarna kan i vissa fall teckna abonnemang för trädgårdskärl. Kontakta oss för mer information. Det finns även möjlighet att beställa container  eller Storsäcken för trädgårdsavfall.

Återvinningscentral och mobil återvinningscentral

På vår mobila återvinningscentral kan du lämna in ditt trädgårdsavfall. Du kan även lämna ditt trädgårdsavfall på Smedby och Hagby som är våra två närmaste fasta återvinningscentraler. Där kan du lämna in trädgårdsavfall som sedan används som ingrediens i kompostjord eller flisas till biobränsle i olika värmeverk.  Läs mer på www.sorab.se.

Container eller Storsäcken

Har du stora mängder trädgårdsavfall finns möjligheten att hyra en container eller Storsäcken. Container passar bra vid stora massor, men har du inte så mycket kan Storsäcken räcka som är 1 kubikmeter. Dessa gäller inte trädgårdsavfall som uppkommit yrkesmässigt. Läs mer om att hyra container här och om Storsäcken här.

Invasiva växter – det här du ska tänka på

Invasiva växter (växter som sprider sig av egen kraft) som lupin, parkslide, jättebjörnloka, gul skunkkalla och vresros är ett stort problem i vår natur eftersom dessa konkurrerar ut andra växter och hotar den biologiska mångfalden. Det är därför väldigt viktigt att vara noggrann när du hanterar den typen av växter. Ihopsamlande, förflyttning och transport ökar nämligen risken för spridning.

Invasiva växter ska absolut inte läggas på den egna komposten, i din soppåse eller tillsammans med övrigt trädgårdsavfall. Ett alternativ för att göra sig av med dessa är att blöta ner plantorna och låta de ruttna i en sluten sopsäck. Du kan också elda upp de borttagna växtdelarna och fröställningarna.

På Hagby återvinningsanläggning finns en särskild container avsedd för invasiva växter. Rötter från parkslide tas däremot inte emot.

Växterna som lämnas in till Hagby ska vara jordfria och läggas i väl förslutna sopsäckar. Tänk på att förvara de i slutna sopsäckar även under transporten för att minska spridningsrisken.

Har du Parkslide är rekommendationen att inte gräva upp växten eftersom den reagerar genom att skicka rotstammar långt bort från moderplantan för att etablera sig på ett nytt ställe. Klipp istället ner växten och gör dig av med växtdelarna enligt tipsen ovan.

Läs mer på www.sorab.se.

 Låt din fallfrukt göra nytta

Har du mer fallfrukt i trädgården än du kan musta, torka och skänka bort? Lämna in den till någon av SÖRAB:s anläggningar, till exempel Smedby eller Hagby, så kan de tas tillvara. Fallfrukt har nämligen flera bra egenskaper och ökar kraften i den kompost den blandas med. 

När frukt och övrigt trädgårdsavfall samlas in på rätt sätt kan det bli till biogas som används som fordonsbränsle. Ur processen kommer även biogödsel som används för att odla nya livsmedel.

Vissa av SÖRAB:s anläggningar har särskilda behållare för insamling av fallfrukt. Finns inte en sådan går det bra att sortera det som trädgårdsavfall.

Hitta din närmaste SÖRAB-anläggning och öppettider här.