Felanmälan

Om du har problem med någon av våra leveranser, exempelvis tillförsel av el, vatten eller värme, gå in på aktuell driftinformation för att se om det är ett allmänt fel. Hittar du ingen information på den sidan ska du anmäla felet till oss.

För att anmäla ett fel gör du så här:

  • Om du har problem med din el, värme, kyla, vatten, avlopp eller vår egen kabel-TV tjänst Kabel-TV Stor gör du din felanmälan på telefon 08-623 88 00, dygnet runt. Om du har problem med vår tjänst Kabel-TV Liten gör du din felanmälan till din fastighetsvärd.
  • Felanmälan av våra publika laddstolpar görs till Charge & Drive på telefon 08-559 129 10 eller mejl chargedrive@fortum.com
  • Felanmälan av hämtning av sopor görs under kontorstid på telefon 08-623 88 00. Övrig tid via fyller du i och skickar in formuläret som du hittar här.
  • Problem som berör återvinningsstationer, slam och fett eller latrin ska felanmälas på telefon 08-623 88 00. Övrig tid via fyller du i och skickar in formuläret som du hittar här.
  • Om du upptäckt problem med en återvinningsstation felanmäler du det till FTI.
  • Felanmälan av Internettjänster och digital-TV ska göras direkt till respektive tjänsteleverantör. Här hittar du kontaktuppgifter.
  • Felanmälan av gatubelysning gör du här.