Återvinning och återbruk

Välsorterat avfall minskar miljöpåverkan och gör det möjligt att använda det utsorterade avfallet som en resurs genom materialåtervinning eller återbruk. Utsorterade förpackningar kan återvinnas till nya förpackningar och av din gamla cykel kan nya saker tillverkas. Den gamla bokhyllan du inte längre vill ha kanske någon annan kan ha glädje av?

Det ska vara lätt att göra rätt. Det finns därför flera olika alternativ att lämna in avfall till återvinning, genom den mobila återvinningscentralen, Sörabs återvinningscentraler och återvinningsstationer runt om i Sollentuna.

Hur du sorterar ditt avfall hittar du på SÖRAB:s sorteringsguide här.