Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som från gator, tak och andra hårdgjorda ytor rinner via dagvattenledningar ut i närmaste vattendrag. Det är därför viktigt att dagvattnet inte för med sig onödiga föroreningar.

Den som är ansvarig för föroreningar av vattnet är också ansvariga för att rena det. I Sollentuna är SEOM VA-huvudman vilket innebär att vi är ansvariga för att rena vattnet som samlas från allmänna ytor i dagvattennätet innan det släpps ut i vattendragen.

Vi är inte skyldiga att ta emot dagvatten som avviker från normal regnvattenkvalitet eller negativt kan påverka mottagande vattendrag (recipient) från andra än kommunens egna så kallade hårdgjorda ytor, till exempel asfalterade områden.

Vad gör vi – och vad kan du göra?

Genom ett samarbete mellan Oxunda vattensamverkan och Edsviken vattensamverkan där SEOM ingår, har en informationsfilm tagits fram. Den berättar om vad vi och kommunerna gör, och ger dessutom bra tips på vad du som privatperson kan göra för att värna om våra vatten. Se filmen nedan!