Spillvatten

Att spillvattensystemet fungerar är grundläggande för vår hälsa och miljö och har till uppgift att leda bort och rena spillvatten. Spillvatten är det vatten som rinner ned i avloppet från toaletter, duschar och diskhoar. Genom att inte spola eller hälla ut sådant som inte hör hemma i avloppet hjälper du till att förlänga livstiden för ledningarna och ta hand om vår miljö.

Kommunalt avlopp

Vid Käppalaverket på Lidingö renas Sollentunas spillvatten innan det renade vattnet efter ungefär två dygns rening släpps ut i Östersjön. Käppalaverket renar spillvatten från mer än en halv miljon människor i elva kommuner runt Stockholm.

Vid reningsprocessen tar de tillvara på den näring och energi som finns i avloppsvattnet och återför till samhällets kretslopp. Vill du veta mer om Käppalaförbundet och deras arbete eller vad du kan göra för miljön kan du läsa mer på deras hemsida.

Stopp i avloppet

Om du har fått stopp i avloppet ska du felanmäla det direkt till oss. Läs mer här.

SEOM samarbetar inte med några företag som erbjuder tjänster på fastighetsägarens egen anläggning såsom spolning av avloppsrör eller andra ledningsarbeten. Vi råder våra kunder att själva kontakta kunniga entreprenörer eller spolfirma när de själva upplever att behov uppstår.

Samla överblivet matfett med vår smarta tratt

För att göra det enkelt att samla överblivet fett från till exempel matlagning har vi tagit fram en smart tratt du kan sätta på en PET-flaska eller mjölkpaket. När det är fullt tar du med flaskan/paketet till återvinningscentralen eller vår Mobila återvinningscentral.