Spillvatten

Spillvatten är det vatten som rinner ned i avloppet från toaletter, duschar och diskhoar. Genom att inte spola eller hälla ut sådant som inte hör hemma i avloppet hjälper du till att förlänga livstiden för ledningarna och ta hand om vår miljö. 

Vid Käppalaverket på Lidingö renas Sollentunas spillvatten innan det efter ungefär två dygn renade vattnet släpps ut i Östersjön.

Spola ned rätt i saker i toaletten

Det enda som ska spolas ned i toaletten är kiss, bajs och toalettpapper. Annat som spolas ner kan orsaka stopp i avloppsledningar med risk för översvämning. Det skapar också problem i reningsverket – viket medför onödiga kostnader och i förlängningen kan leda till höjda avgifter för dig som kund.

Ett stort problem är att föremål som tops, tamponger och bomullsrondeller spolas ned och både kan orsaka stopp och medför stora mängder restavfall vid reningsverket. Tyvärr spolas också miljöfarliga ämnen ned i avloppet. Lacknafta, aceton och målarfärg och annat som innehåller starka kemikalier ska alltid lämnas in som farligt avfall.

Hjälp oss stoppa fettpropparna!

När matolja, smör och stekfett hälls i avloppet bildas fettproppar när det kyls ned och stelnar. Det orsakar stopp i avloppsledningar, problem i pumpstationer och leder till onödiga kostnader.

Som tur är går det enkelt att förebygga fettpropparna. Små mängder matfett kan samlas upp med hushållspapper och sedan läggas i matavfallspåsen. Större mängder olja kan du samla i en pet-flaska och sedan antingen lägga bland restfavfallet eller lämna in till en återvinningscentral som tar emot matfett.

Hos SEOM på Knista gård finns miljötrattar att hämta. En sådan skruvas fast på pet-flaskan och gör det smidigt att samla oljan.

Tips för att stoppa fettpropparna:

  • Torka ur stekpannan med ofärgat hushållspapper när du har stekt. Släng pappret i matavfallspåsen. Gör samma sak med kastrullen när du smält smör eller poppat popcorn.
  • Samla upp frityrolja och olja från sådant som tonfisk och soltorkade tomater i en tom mjölkkartong eller en plastflaska.
  • Använd gärna en miljötratt från SEOM. Den gör det enkelt att samla fettet i en plastflaska. Den slänger du sedan i hushållssoporna. Överbliven olja kan också lämnas in på vissa återvinningscentraler.
  • Miljötrattar följer med i SEOMs startkit när du tecknar ett avtal för sophämtning. De finns också att hämta hos oss på Knista gård.

Koppla rätt 

Många stuprör och dagvattenbrunnar är idag felaktigt kopplade. Detta medför ökade kostnader vilket i förlängningen påverkar taxan för vatten och avlopp negativt. 

Stuprör och dagvattenbrunnar ska vara kopplade till dagvattennätet. Om de istället felaktigt kopplas till den allmänna spillvattenledningen som är avsedd för vatten från exempelvis duschar och toaletter uppstår problem.

Det försämrar och gör processen på reningsverken dyrare och medför även större belastning på befintliga spillvattenledningar – vilket kan leda till kapacitetsbrist då spillvattennätet inte är dimensionerat för att även omhänderta dagvatten. Kontrollera därför att stuprör och brunnar är korrekt kopplade vid förbindelsepunkten.