Elnät

Ska du flytta? Glöm inte att anmäla det till oss.

När du flyttar till nytt boende i Sollentuna behöver du anmäla det till oss så att vi kan se till så att du har el när du flyttar in. 

Anmäl flytt

Så här fungerar elnätet

I Sverige råder det monopol på elnätet vilket gör att det bara finns en elnätsägare per området. I Sollentuna är det vi på SEOM som äger nätet. Det betyder att det är vi som ansvarar för att elen kommer hela vägen hem till dig.

Elnätet i Sollentuna

Tillgängligheten i Sollentunas elnät ligger på över 99 procent vilket till stor del beror på att nästan hela vårt nät ligger nedgrävt i marken. Det gör att det inte berörs av stormar och andra väderrelaterade avbrott. Det är bra för dig som kund. Vi har dessutom möjlighet att koppla runt elen vid ett avbrott vilket gör att du sällan är utan el i mer än en timme.

Teckna elnätsavtal

När du flyttar in i en bostad eller lokal i Sollentuna behöver du anmäla din flytt till oss och även teckna ett elnätsavtal. Glöm inte att du även behöver teckna ett elhandelsavtal för att du ska ha tillgång till el i din bostad eller lokal. Vilken elhandelsleverantör du vill köpa din el från väljer du själv.