Installation av kabel-TV

Här har vi samlat information om hur du på smidigaste sätt får igång din kabel-TV.  Har du valt en tjänst från någon annan av våra leverantörer så hänvisar vi dig till att kontakta dem direkt för installationssupport.

För att installera kabel-TV måste du själv ordna ett kabel-TV-nät i din fastighet. Det kan vara så enkelt som att koppla en antennsladd mellan uttaget och TV:n.

Har du kabel-TV från oss och bor i villa så ansvarar du själv för utrustningen som krävs, som förstärkare eller splitters. Du behöver också ha en tjänstedelare, även kallad CPE, med en F-kontakt. Saknar din befintliga tjänstedelare en sådan så kommer vi att byta ut den kostnadsfritt när du beställer kabel-TV från oss. Här har vi sammanställt all information om våra tjänstedelare.

Behöver du med hjälp med kablar, splitters och förstärkare i din villa kan du kontakta en entreprenör som kan utföra arbetet åt dig.  Vi på SEOM kan tyvärr inte ge rekommendationer på entreprenörer eller utföra installationen åt dig.

Analog kanalsökning

När du kopplat din TV till uttaget ska du utföra en kanalsökning. Kom ihåg vilken typ av tjänst det är du ska installera. Har du enbart köpt baspaketet är det en analog kanalsökning på kabel-TV som ska utföras (kan heta "cable" i TV:ns menyer).

De flesta TV-apparater har en automatisk funktion för att söka in kanalerna som med fördel användas för det analoga utbudet. För information om hur du utför en analog kanalsökning hänvisar vi till din TV-tillverkares manual eller support.

Här finns kanalplatser och frekvenser för kabel-TV Hyresrätt.
Här finns kanalplatser och frekvenser för kabel-TV Standard.

Kan jag få hjälp med installationen?

Om du tycker det är krångligt att ställa in din TV kan du ringa din TV-leverantör för support. Om du har en box från SEOM kan du ringa direkt till boxens tillverkare Dilog för att få hjälp att ställa in boxen. Tyvärr kan vi på SEOM inte hjälpa dig ställa in utrustningen, du måste höra av dig till tillverkaren.

Förutsättningar digitalt tillval

För det digitala tillvalet, SEOM Digital HD, krävs att du har bastjänsten kabel-TV Standard, och särskild utrustning för programkortet. Du behöver en digital mottagare av typen DVB-C, som brukar vara standard på nya TV-apparater, och en kortplats för CA-modul som är kompatibel med CryptoGuard CAM.

Om du inte har en TV som klarar DVB-C eller CA-modulen, eller av annan anledning inte har förutsättningarna, går det att ta del av tjänsten genom en digitalbox. Läs mer om vilka digitalboxar vi erbjuder här.

Digital kanalsökning

När du köpt det digitala tillvalet behöver du göra en digital kanalsökning för att ta del av det nya utbudet. Vi rekommenderar att i första hand göra en kanalsökning enligt stegen nedan istället för en automatisk kanalsökning för att undvika problem.

Om du väljer att göra en full automatisk kanalsökning kommer du nämligen med stor sannolikhet få in kanaler från andra leverantörer som inte fungerar på din TV eller digitalbox. 

Så här gör du:

 • Om du har en CA-modul, sätt i programkortet i den och sätt sedan in CA-modulen i avsedd kortplats på din TV. Om du har en digitalbox, sätt i programkortet i utrymmet på boxen där programkort ska sitta.
 • Under val för kanalsökning, leta efter ”quick”, ”network”, ”snabbsökning” eller liknande. Detta valet kan finnas under ”auto”, men se då till att sökningar som nämner ”full” eller ”complete” inte används. Gör sen följande inställningar:
  • DVB-standard: DVB-C
  • Frekvens: 810 MHz
  • Symbolratio: 6.875 MS/s (6875 KS/s om din TV visar "KS/s" istället)
  • Modulation: 64 QAM
  • Network ID: 100
 • Har du gjort rätt ska du få in våra 17 kanaler. Får du in fler är risken stor att du också lyckats söka in de andra leverantörernas kanaler. Du måste då säkerställa att du står på SEOM:s sändning när du använder tjänsten.
 • Spara dessa i minnet, och välj en av kanalerna. Om bild inte visas och du får ett meddelande som indikerar att kanalen är krypterad (ofta med bild på en nyckel eller texten ”ingen åtkomst” eller ”no acess”) låt kanalen vara inställd och vänta upp till en timme på att programkortet ska uppdateras. Den ska därefter visa bild. Observera att du måste se till att den står på "rätt" kanal, det vill säga SEOM's sändning av aktuell kanal, för att uppdateringen ska ske.
 • Chippet på krypteringskortet skall vara vänd åt samma håll som logotypen ”CryptoCAM”. I och med att vissa kanaler delar så kallad kanalplats, så kommer inte lika många kanaler fram vid sökningen som ingår i kanalpaketet. Detta är helt normalt.