Priser och villkor

  • Senast granskad:

Fjärrvärmepriser 2019

Småhus
  Inkl. moms   Exkl. moms  
Fast avgift, kr/år 4000 3200
Energipris, kr/MWh   675 540

Exempel
För en villa med en värmeförbrukning på 15 MWh per år blir kostnaden:
4000 kr + 15 MWh * 675 kr/MWh= 14 125 kr per år inkl. moms.