Kyla

Fjärrkyla

Ett klimatsmart sätt att skapa en behaglig inomhustemperatur

Intresseanmälan

Fjärrkyla för ett behagligt inomhusklimat

Fjärrkyla är ett effektivt sätt att distribuera kyla till fastigheter för att åstadkomma ett behagligt inomhusklimat. Fjärrkylan bygger på samma idé som fjärrvärmen, där flera fastigheter samlas kring en gemensam anläggning, istället för att varje fastighet skaffar och sköter sin egen. Utan att du behöver anstränga dig får du en behaglig temperatur inomhus dygnet runt, årets alla dagar och du behöver inte bekymra dig om drift och underhåll. Det sköter nämligen vi åt dig.

Genom att ansluta fastigheten till fjärrkylanätet bidrar du till en mer hållbar värld eftersom det ger en mycket mer resurseffektiv lösning jämfört med om alla skulle ha en egen anläggning. Så du som har anslutit din fastighet till fjärrkylanätet ska vara stolt – du bidrar på ett fantastiskt sätt till en bättre miljö.

Vårt erbjudande

  • Ett bekvämt och tryggt sätt att få kyla till din fastighet.
  • God tillgänglighet för dig som har ett processkylebehov som ska fungera året om.
  • En kylalösning med minimal miljö- och klimatpåverkan.
  • Flexibilitet - om du som kund exempelvis behöver utvidga anläggningen och då kunna erbjuda fler hyresgäster kyla.

Anslutning till fjärrkylanätet

Är du intresserad av att ansluta din fastighet till fjärrkylanätet? Då är du välkommen att kontakta oss så bokar vi in ett möte för att gå igenom behov och specifika förutsättningar för att ansluta aktuell fastighet.

Fjärrkylaanläggningen vid Sollentunavallen

2019 invigdes vår fjärrkyleanläggning vid Sollentunavallen. En av de stora fördelarna med fjärrkyla som levereras från en central anläggning, är att man slipper ha egna kylmaskiner i fastigheterna. Med det frigör man både ytor och slipper oljud från störande maskiner och fläktar