Grattis till din nya bostad!

När man flyttar in i en ny bostad finns det många saker att tänka på och en gäller avfall. Här finns en liten guide för dig som flyttar och vill veta mer om hur avfallssorteringen i Sollentuna kommun går till.

Lätt att sortera rätt avfallAvfall - en hållbar historia 

Avfall är en resurs som vi ska ta tillvara på och vi på SEOM har en hög ambition vad gäller avfallshantering. Tillsammans med SÖRAB och åtta andra kommuner har vi tagit fram en avfallsplan 2021-2032. Ett av delmålen fram till 2023 är att minska matavfall i restavfallet med 90 %. Att sortera avfall är så enkelt, men gör så mycket. Dina sopor kan användas till allt från att driva bussar till att bli nya produkter. 

Du som flyttar till Sollentuna - en viktig kugge i avfallssorteringen

Alla kan vi hjälpas åt att spara på våra resurser. En viktig del är avfallssortering, återvinning och återbruk. Nedan hittar du information kring hur du bör sortera avfall, uppdelat på om du flyttar till småhus (villa, radhus etc) eller flerfamiljshus (lägenhet).