Matavfall – från äppelskrutt till bilbränsle

Varje person i Sollentuna producerar drygt 100 kilo matavfall per år. 2021 lades 38 av dessa kilon i den bruna påsen för matavfall, och sedan i det bruna kärlet. Men vi vill så klart få in de resterande 62 kilona.

Matrester som sorteras rätt är en värdefull resurs som bland annat kan driva sopbilar och bussar. Resterna från rötningen innehåller näringsrika ämnen och används på jordbruksmark.

Den mängd matavfall som samlas in idag räcker till att driva Sollentunas alla sopbilar under ett år, eller att köra mellan Sollentuna och Kiruna ­­– tur och retur 800 gånger.

Som tack för att du sorterar ut ditt matavfall får du en lägre kostnad för din sophämtning, samtidigt som du gör en insats för miljön.

Du som har ett matavfallskärl och inte använder det kan komma att ställas om till osorterat abonnemang (mot högre avgift). Därefter tas ditt matavfallskärl bort.

Hur kommer jag igång?

Om du bor i en bostadsrättsförening, samfällighet eller hyresrätt är det styrelsen eller hyresvärden som tecknar ett abonnemang hos oss. Om du bor i ett småhus kan du kontakta oss för att teckna ett abonnemang så kör vi ut både matavfallspåsar och kärl till dig. Sedan är det bara att påbörja din nya goda vana!

Hur får jag tag i matavfallspåsar?

Till småhus delas en årsförbrukning av matavfallspåsar ut varje höst. I flerbostadshus och samfälligheter är det styrelsen eller hyresvärden som är ansvariga för att beställa matavfallspåsar. Kontakta din fastighetsägare om påsarna är slut.

Mindre mängder påsar går också att hämta hos SEOM på Knista gårds väg 12 utan avgift. Påsar finns även att hämta hos den mobila återvinningscentralen.

Om du bor i småhus och inte har möjlighet att hämta påsar hos oss på SEOM går det att få dessa lämnade vid din bostad mot en kostnad för budningen på 165 kronor (206,25 kr ink moms). Vid en sådan leverans lämnas två buntar, 160 påsar, som motsvarar antalet i årsleveransen. Bor du i flerbostadshus kan du tyvärr inte nyttja denna tjänst då fastighetsägaren ska göra beställningen av påsar från oss.

Hur ska du sortera?

Vad ska jag lägga i det bruna kärlet?

I det bruna kärlet ska du bara lägga matavfall i speciella bruna papperspåsar som vi har delat ut eller som godkänts av oss.

Att lägga annat än mat och papperspåse avsedd för matavfall kan störa rötningen och förstöra ett helt lass. Var därför noggrann med vad du lägger i matavfallskärlet. Flytande fett från matlagning ska inte hällas bland matavfallet eller i avloppet. Samla det i en plastflaska och lämna in på återvinningscentralen. 

På SÖRABs hemsida kan du få mer information hur du ska sortera. Det finns också en enkel sorteringslathund som du kan skriva ut och sätta upp på lämpligt ställe. 

Rengöring av avfallskärl

Om ditt avfallskärl är smutsigt rekommenderar vi dig att rengöra det med vatten och en borste. Inga rengöringsmedel bör användas. Tänk på att låta kärlet torka ordentligt innan du börjar använda det igen.

För att undvika att kärlet blir smutsigt kan du till exempel lägga en tidning i botten av restavfallskärlet (gröna) eller en matavfallspåse i matavfallskärlet (bruna). Tänk också på att inte lägga blött avfall i kärlet och att försluta påsarna väl. Läs fler tips i listan nedan.

SEOM erbjuder inte tvätt av avfallskärl. Vill du fått ditt kärl rengjort så finns det flera aktörer som tillhandahåller den tjänsten.

Tips vid sortering av matavfall:

 • Använd den påshållare som vi på SEOM tillhandahåller. Den är konstruerad för att påsen ska hålla sig torr och lukta mindre. Täta behållare försämrar påsens hållfasthet. Saknar du påshållare finns sådana att hämta hos oss på Knista gård.
 • Förslut påsen till markerade strecket på insidan och inte mer.
 • Rulla ihop överkanten för att stänga påsen ordentligt.
 • Byt påsen regelbundet.
 • Vik ner kanten på avfallspåsen så är öppningen stabilare.
 • Undvik att lägga ner blött matavfall i påsen. Låt det rinna av vid behov i vasken och samla upp det med en skrapa. Torrskala sådant som potatis och morötter rakt ner i påsen så undviker du också fukt.
 • Om påsen ofta går sönder kan du lägga lite hushållspapper i botten av påsen eller använda dubbla påsar.
 • Sådant som luktar extra mycket, som skaldjursrester, kan läggas i en extra brun papperspåse. Under sommarmånaderna kan du frysa in påsen fram till hämtdagen för att undvika dålig lukt i kärlet.

Vintertips

 • Låt den fulla påsen frysa på (t.ex. i en hink ute eller utanför dörren) innan den läggs i kärlet. Om påsen redan är fryst när den läggs i kärlet minskar risken för fastfrysning.
 • Rengör kärlet för att minska risken för fastfruset avfall.
 • För att undvika att matavfallet fryser fast i kärlet kan du veckla ut en oanvänd matavfallspåse som är godkänd av SEOM och lägga det i botten av kärlet. 
 • Lossa påsarna från kärlens kanter med lämpligt verktyg.
 • Låt kärl tina i exempelvis garageutrymmet innan hämtning.
 • Töm kärlet tillräckligt ofta.
 • Du som fastighetsägare ansvarar för att avfall lossnar vid tippning av kärl i sopbil.
 • Under perioder med is och snö, sanda och ploga ordentligt så att chaufför kan komma fram till kärlet och rulla kärlet till sopbil obehindrat.

Hemkompost

Om du skaffar en hemkompost för matavfall ska det anmälas till Sollentuna kommun här.

Du som hemkomposterar behöver även fortsättningsvis sortera ut matavfall i brunt kärl och lämna till oss, om du vill  ha kvar ett sorterat abonnemang och matavfallskärl. I det bruna kärlet kan du lägga sådant avfall som passar mindre bra i hemkomposten som köttben och rester från fisk och skaldjur.