Elhandel

När du väljer att köpa elen från oss gör du verklig skillnad för miljön. All el som vi erbjuder är nämligen 100 procent förnybar. Och visste du att det överskott som genereras i bolaget går tillbaka till Sollentuna och dig som bor här? Det är vi stolta över!

Rörligt elpris - för dig som vill ta del av svängningarna på elmarknaden

Ett rörligt elpris följer prisutvecklingen på den nordiska elbörsen. Det innebär att elkostnaden varierar över tid och att priset justeras varje månad. Vill du dra nytta av prissvängningarna på elbörsen kan rörligt elpris passa dig.

Här hittar du statistik över hur vårt rörliga elpris rört sig över tid för respektive elområde de senaste åren. 

Timpris på el – för dig som är en medveten elkonsument

Med ett timpris på el betalar du det elpris som gäller den timme du förbrukar elen. Det innebär att du själv kan påverka hur mycket du betalar för din el genom att styra elförbrukningen till de timmar då elpriserna är lägre. Här kan du läsa mer om timpris på el.

Fast elpris (1 år) - för dig som vill veta vad elen kommer att kosta

Med ett fastprisavtal vet du exakt vad ditt elpris är varje månad.  Det enda som påverkar din faktura är hur mycket el du använder. Att ha ett fast elpris kan kännas tryggt om elpriserna går upp, men det innebär också att du är bunden till priserna i avtalet även om elpriserna går ner.

Anvisat elpris

Om du bor i Sollentuna och inte har gjort ett aktivt val av elleverantör har du vårt ordinarie rörliga elpris, utan några extra kostnader. Du har ingen bindningstid och kan när som helst välja att teckna ett fast elavtal.

Teckna elavtal

Teckna avtal

 

Avtalsvillkor

Avtalsvillkor konsument
Särskilda avtalsvillkor konsument
Avtalsvillkor näringsidkare