Elhandel

Teckna ett schysst elavtal

Hos oss får du alltid el med 100 % förnybar energi.

Teckna avtal

Vårt erbjudande

När du tecknar ett elavtal hos oss garanterar vi dig alltid 100 procent förnybar energi. Det betyder att elen kommer från källor som ständigt förnyas, till exempel vindkraft, vattenkraft, solenergi och bioenergi.

Rörligt eller fast elpris

Vi erbjuder el både till rörligt och fast pris. Vad som passar bäst är individuellt och beror på vad du som person föredrar.

Rörligt elpris passar dig som vill ta del av svängningarna på elmarknaden
Ett rörligt elpris följer prisutvecklingen på den nordiska elbörsen NordPool. Det innebär att elkostnaden varierar över tid och där priset justeras varje månad. Vill du dra nytta av prissvängningarna på elbörsen kan rörligt elpris passa dig.

Fast elpris passar dig som vill veta vad du ska betala varje månad
Vill du veta månad till månad vad kostnaden för elen blir passar fast pris bäst. Då säkrar du ditt elpris under avtalsperioden och betalar samma pris per förbrukad kilowattimme oavsett svängningarna på elmarknaden. Hos oss kan du teckna fast elpris på 1, 2 eller 3 år, då ingår även elcertifikat.

Teckna avtal.
Här hittar du våra elhandelspriser.

Offert

Om du vill vänta med att teckna avtal med oss kan du börja med att begära en offert.

Har du inte gjort ett aktivt val?

Om du bor i Sollentuna och inte har gjort ett aktivt val av elleverantör har du vårt ordinarie rörliga elpris, utan några extra kostnader. Du har ingen bindningstid och kan när som helst välja att teckna ett fast avtal.

Vill du teckna ett fast avtal?  Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Lägg till Bra Miljöval

Om du vill kan du göra tillvalet Bra Miljöval. Då köper du el som är förnybar, samtidigt som den uppfyller Naturskyddsföreningens krav med hänsyn till miljö, klimat, djur och människor. För att få märka elen med Bra Miljöval ställs det bland annat krav på att vindkraften ska placeras utanför skyddade naturområden, att vattenkraften inte bidrar till torrläggning, att biobränsle är FSC-märkt och att solcellspaneler ska återvinnas när de monteras ner. Därutöver avsätts medel till fonder för att reparera miljöskador och minska elanvändningen. För Bra Miljöval betalar du 3,2 öre extra på varje kWh. Här kan du läsa mer Bra Miljöval.

Schyssta elhandlare

Vi är certifierade med Energiföretagen Sveriges Schysst elhandel. Det är ett bevis och en garanti för att du som kund är i goda händer när du väljer att köpa elen från oss. Du kan läsa mer om schysst elhandel på Energiföretagens webbsida.