Elhandel

När du väljer att köpa elen från oss gör du verklig skillnad för miljön. All el som vi erbjuder är nämligen 100 procent förnybar. Och visste du att det överskott som genereras i bolaget går tillbaka till Sollentuna och dig som bor här? Det är vi stolta över!

Vårt erbjudande

När du tecknar ett elavtal hos oss garanterar vi dig alltid 100 procent förnybar energi. Det betyder att elen kommer från förnybar energiproduktion som sol, vind och vatten. Det ingår i alla våra elavtal.

Rörligt elpris - för dig som vill ta del av svängningarna på elmarknaden

Ett rörligt elpris följer prisutvecklingen på den nordiska elbörsen. Det innebär att elkostnaden varierar över tid och att priset justeras varje månad. Vill du dra nytta av prissvängningarna på elbörsen kan rörligt elpris passa dig.

Statistik - rörligt elpris
Nedan hittar du statistik över vårt rörliga elpris för respektive elområde för de senaste åren. 

Har du inte gjort ett aktivt val har du redan vårt rörliga elpris
Om du bor i Sollentuna och inte har gjort ett aktivt val av elleverantör har du vårt ordinarie rörliga elpris, utan några extra kostnader. Du har ingen bindningstid och kan när som helst välja att teckna ett fast elavtal.

Timpris på el – för dig som är en medveten elkonsument

Med ett timpris på el betalar du det elpris som gäller den timme du förbrukar elen. Det innebär att du själv kan påverka hur mycket du betalar för din el genom att styra elförbrukningen till de timmar då elpriserna är lägre. Här kan du läsa mer om timpris på el.

Fast elpris 

Vi har tillfälligt pausat försäljningen av fasta elprisavtal eftersom marknadssituationen är väldigt osäker just nu med extremt höga elpriser.

Att teckna fastprisavtal på el nu innebär en stor risk för både dig som kund och för oss som elhandlare. Den största risken för dig som kund är att du tecknar ett fast elprisavtal till ett högt pris som gäller i upp till tre år framöver. Om priserna går ner under avtalstiden innebär det att du är bunden till ett avtal med dyra elpriser som du inte kan påverka.

Vill du teckna avtal om fast elpris när vi åter erbjuder fasta elprisavtal kan vi kontakta dig då. Fyll i formuläret här

Teckna avtal

Avtalsvillkor

Avtalsvillkor konsument
Särskilda avtalsvillkor konsument
Avtalsvillkor näringsidkare