Nu ska allt matavfall samlas in

Den 1 januari 2024 träder en ny lag i kraft som gör det obligatoriskt för alla i Sverige att sortera ut sitt matavfall separat. Målet är att mer matavfall ska tas till vara och kunna göra nytta. Du som bor i Sollentuna får dessutom en lägre kostnad för sophämtning när du sorterar ut matavfallet.

Ditt potatisskal, kaffesumpen och äppelskrottet är en värdefull resurs. När ditt matavfall sorteras ut och läggs i den bruna papperspåsen kan det göra nytta genom att omvandlas till biogas och biogödsel. Idag är det en stor del av matavfallet, hela 60 procent, som aldrig samlas in och går till spillo.

Den nya lagstiftningen innebär att alla i Sollentuna måste ha ett abonnemang för hämtning av matavfallskärl (brunt kärl) och sortera ut sitt matavfall i papperspåsar från SEOM. Påsarna med matavfall lägger du i det bruna kärlet som vi sedan tömmer.

Spara på pengar och miljö

I Sollentuna har vi en så kallad miljöstyrande avfallstaxa. Det innebär att ju mer du sorterar ut av matavfall och förpackningar desto lägre blir kostnaden för din sophämtning. Hämtningen av matavfall kostar bara 1 krona per kilo och förpackningarna är helt gratis att lämna på återvinningscentralen. Restavfallet kostar istället 6 kronor per kilo. Det finns alltså mycket pengar att spara på att göra rätt.

Information till verksamheter

Har ni inte hämtning av matavfall idag?
Eftersom alla enligt den nya lagen måste sortera ut matavfallet kommer det inte längre finnas abonnemang utan utsortering av matavfall Om du eller er verksamhet har haft ett sådant abonnemang tidigare kommer det ställas om till ett med hämtning av matavfall.

Vi kör ut ett kärl till er
För att ni ska kunna uppfylla lagkravet kommer vi köra ut ett brunt kärl och papperspåsar för insamling av matavfall till er. Detta kommer att ske i november.

Om ni upptäcker att ni behöver fler än ett kärl för matavfall kan ni beställa det av oss genom att kontakta vår Kundtjänst. Innan ni gör är det viktigt att ni säkerställer att det finns plats för fler kärl.

Vad kostar det?
Både kärl och utkörning är helt kostnadsfritt. I Sollentuna är det dessutom billigare med hämtning av matavfall än restavfall som läggs i det gröna kärlet. Hämtning av restavfall kostar sex kronor per kilo medan matavfallet bara kostar en krona. Genom att sortera ut matavfall och förpackningar kan ni därför sänka era kostnader.

Bor du i lägenhet? Gör dig redo att sortera

Det är din hyresvärd eller styrelsen i bostadsrättsföreningen som ansvarar för att du som boende i huset har möjlighet att sortera ut ditt matavfall. 

När ni fått matavfallsinsamling i ditt hus behöver du bara skapa en rutin för att sortera ut matavfallet. Du får påshållare och påsar av din fastighetsägare. Sedan är det bara att köra igång.

Bor du i småhus och vill börja sortera?

De flesta boende i småhus i Sollentuna har redan abonnemang för hämtning av matavfall och sorterar. Eftersom vi utreder vilka insamlingssystem vi kommer att använda framåt kommer vi avvakta med att köra ut kärl till alla som inte har det idag. Du som bor i småhus och inte har hämtning av matavfall redan men vill ha det kan kontakta oss så kör vi ut ett kärl till dig. 

Beställ informationsmaterial av oss

Gör det lätt att göra rätt genom information till era boende, grannar eller hyresgäster. Nedan finns affischer, sorteringsinstruktioner och fraktionsskyltar att skriva ut och sätta upp i miljörum och gemensamma utrymmen.

Ni som är fastighetsägare har möjligheten att få informationsmaterialet tryckt och skickade till er. Fyll i hur antal av vad ni vill ha skickat och till vilken leveransadress här

Ni kan också skriva ut materialet nedan eller sprida informationen digitalt.

Sorteringsinstruktion: Det här är matavfall

Affisch - "Nu blir det obligatoriskt att sortera ut matavfallet"

Broschyr: Så fungerar matavfallsinsamlingen

Broschyr: Så fungerar matavfallsinsamlingen (dubbelsidig för utskrift)

Informationsbrev till verksamheter

Sorteringslathand. En enkel information om hur de vanligaste avfallstyperna ska sorteras.