Grovavfall

Grovavfall är i stort sett restavfall som inte får plats i det vanliga kärlet och som inte går att återanvända eller skänka bort. Det kan vara saker som trasiga leksaker, små trasiga möbler och uttjänta barnvagnar.

Vi hämtar ditt grovavfall

Vi kan hämta grovavfall hos dig som bor i villa mot en avgift på 140 kronor per 30 kilo avfall. Väger avfallet mer än det blir avgiften endast 65 kronor per 30 kilo som tillkommer. Grovavfallet hämtas på den plats där ditt avfallskärl står. Kontakta Kundservice för beställning. 

För flerbostadshus erbjuder vi regelbunden hämtning av grovavfall. Insamlingen sker oftast i 1000- eller 660-literskärl och hämtas varje eller varannan vecka. Fastighetsägaren kan beställa tjänsten av oss genom vår kundtjänst.

Hyr container till grovavfall

Både flerbostadshus och villor kan hyra en container av oss för att samla in grovavfall. Läs mer om vilka containrar vi erbjuder och priser här.

Tänk på att till exempel byggavfall, farligt avfall, elavfall, trädgårdsavfall och däck inte räknas som grovavfall. Om sådant lämnas som grovavfall kan du behöva betala en felsorteringsavgift.

Sorterat grovavfall kan även lämnas till den mobila återvinningscentralen eller någon av SÖRAB:s återvinningscentraler. Läs mer här.

Lämna in till återbruk

Mycket av det som kastas kan egentligen säljas eller skänkas bort. Genom att förlänga livslängden på sådant som redan tillverkats sparar vi på jordens resurser. Lista på återbruksplatser hittar du här.