Grovavfall

Grovavfall är i stort sett restavfall som inte får plats i det vanliga kärlet som inte går att återanvända eller skänka bort. Det kan vara saker som trasiga leksaker, små trasiga möbler och uttjänta barnvagnar.

Normalt hämtas grovavfall i 1000- eller 660-literskärl, men det går även att hyra en container för hämtning av grovavfall.

Byggavfall, farligt avfall och elavfall räknas inte som grovavfall. Om sådant lämnas som grovavfall kan du få en felsorteringsavgift.

Sorterat grovavfall kan även lämnas till den mobila återvinningscentralen eller någon av SÖRAB:s återvinningscentraler. Läs mer här.

Innan du lämnar ditt grovavfall:  fundera över om avfallet istället kan lämnas in till återbruk på återvinningscentralen eller till en second hand-affär. På det viset förlänger du produktens livslängd vilket är bra för miljön!