Grovavfall

Grovavfall är i stort sett restavfall som inte får plats i det vanliga kärlet och som inte går att återanvända eller skänka bort. Det kan vara saker som trasiga leksaker, små trasiga möbler och uttjänta barnvagnar.

Innan du lämnar ditt grovavfall:  fundera över om avfallet istället kan säljas, lämnas in till återbruk på återvinningscentralen eller till en second hand-affär. På det viset förlänger du produktens livslängd vilket är bra för miljön. Lista på återbruksplatser hittar du här.

Från småhus (med behovstömning) hämtar vi grovavfall från tomten (där sopkärlen brukar stå) mot en kostnad på 125 kr per 30 kg kolli. Kontakta Kundservice för beställning. 

Från flerbostadshus hämtas grovavfall normalt i 1000- eller 660-literskärl. Fastighetsägare kan beställa kärl från oss.

Det går även att hyra en container för hämtning av grovavfall.

Byggavfall, farligt avfall, elavfall, trädgårdsavfall och däck räknas inte som grovavfall. Om sådant lämnas som grovavfall kan du få en felsorteringsavgift.

Sorterat grovavfall kan även lämnas till den mobila återvinningscentralen eller någon av SÖRAB:s återvinningscentraler. Läs mer här.