Matavfallskvarnar

Sollentuna kommun är en del av Käppalaförbundet och följer förbundets råd angående anslutning av köksavfallskvarn till det kommunala ledningsnätet. Käppalaförbundets råd är att endast i mindre omfattning tillåta installation av köksavfallskvarnar till det kommunala ledningsnätet.

Köksavfallskvarn till sluten tank är ett alternativ till att ansluta till det kommunala VA-nätet. Denna lösning passar ofta verksamheter som hanterar stora mängder matavfall, där fördelen främst utgörs av bättre arbetsmiljö för kökspersonalen.

För att säkerställa möjlighet till regelbunden tömning av tanken bör SEOM kontaktas i tidigt skede under planerings/projekteringsfasen för rådgivning.

Läs mer om köksavfallskvarnar här.