Matavfallskvarnar

Sollentuna kommun är en del av Käppalaförbundet och följer förbundets råd angående anslutning av matavfallskvarn till det kommunala ledningsnätet. Käppalaförbundets råd är att endast i mindre omfattning tillåta installation av köksavfallskvarnar till det kommunala ledningsnätet.

En matavfallskvarn som är kopplad till sluten tank passar ofta verksamheter som hanterar stora mängder matavfall där fördelen främst utgörs av bättre arbetsmiljö för kökspersonalen.

Är ni intresserade av en sådan lösning är ni välkomna att kontakta oss via vår kundtjänst i ett tidigt skede i projekteringen för rådgivning. 

Läs mer om matavfallskvarnar här.