Beställ abonnemang för trädgårdskärl

Du som bor i småhus och har ett enskilt abonnemang för sophämtning kan beställa regelbunden hämtning av trädgårdsavfall. Beställ tjänsten genom att fylla i formuläret nedan.

I abonnemanget för regelbunden tömning av trädgårdskärl ingår 16 hämtningar per år till en kostnad av 950 kronor per år. Hämtningen sker vanligtvis under perioden april-november. Det går också att beställa extra hämtningar mot en avgift.

Denna tjänst är inte möjlig att beställa till flerbostadshus eller andra abonnenter som inte har behovstömning.

Beställ abonnemang för trädgårdskärl