Beställ abonnemang för trädgårdskärl

Du som bor i småhus och har ett enskilt abonnemang för sophämtning kan beställa regelbunden hämtning av trädgårdsavfall. Beställ tjänsten genom att fylla i formuläret nedan.

I abonnemanget för regelbunden tömning av trädgårdskärl, 370 liter, ingår 17 hämtningar per år till en kostnad av 1010 kronor per år. Hämtningen sker under perioden april-november. Det går också att beställa extra hämtningar mot en avgift på 210 kronor.

Denna tjänst kan i vissa fall beställas till flerbostadshus eller andra abonnenter som inte har behovstömning, kontakta oss för mer information. Det går även att beställa container vid behov.

Beställ abonnemang för trädgårdskärl