Beställ abonnemang för trädgårdskärl

Du som bor i småhus och har ett enskilt abonnemang för sophämtning kan beställa regelbunden hämtning av trädgårdsavfall. Beställ tjänsten genom att fylla i formuläret nedan.

I abonnemanget för regelbunden tömning av trädgårdskärl, 370 liter, ingår 16 hämtningar per år till en kostnad av 950 kronor per år. Hämtningen sker under perioden april-november. Det går också att beställa extra hämtningar mot en avgift på 200 kronor.

Denna tjänst är inte möjlig att beställa till flerbostadshus eller andra abonnenter som inte har behovstömning, dessa kan istället beställa container.

Beställ abonnemang för trädgårdskärl