Avfallsplanering inför ny- och ombyggnation

På den här sidan kan du läsa mer om vilka olika tjänster som finns att välja mellan för att få till en bra avfallshantering.

Tillräckligt med yta/utrymme ska avsättas så att samtliga fraktioner kan hanteras separat.

I Sollentuna vägs mat- och restavfallet och ju mer kunderna sorterar sitt avfall desto lägre blir avgiften för sophämtning.

Elavfall

För att inte elavfall ska lämnas i restavfallet erbjuder vi hämtning av elavfall inklusive kyl/frys och vitvaror en (1) gång per månad utan extra avgift. Elavfall hämtas i kärl för elavfall alternativt minikit beroende på tillgängligt utrymme.

  • Kärl för elavfall inklusive kyl/frys och vitvaror kräver en yta om minst 3x3 meter. Endast kärl kärver mindra yta. Mått 660 kärl: 1,3 x 0,8 m. Höjd 1,2 m.
  • Minikit för lysrör, batterier och ljuskällor kräver en yta om ca 1x1 meter.

Grovavfall

Grovavfall hämtas av oss i kärl om 660 L eller 1000 L. För den här hämtningen tillkommer en avgift, här hittar du våra avgifter . Vi erbjuder också möjligheten att beställa en container för grovavfall, läs mer här.

Förpackningar och returpapper

För hämtning av förpackningar och returpapper anlitar ni en valfri entreprenör som har tillstånd för hämtning av förpackningar. Ni kan skicka en intresseanmälan om fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper till FTI AB (Förpacknings- & tidningsinsamlingen AB)  via deras webb, www.ftiab.se. Men ni kan också söka entreprenörer på nätet och kontakta dem direkt för att komma igång.

Nytt från årsskiftet:
Den 1 januari 2022 tar kommunerna över ansvaret för hanteringen av returpapper. Det innebär att returpappret blir ett kommunalt avfall och endast kommunen eller den som kommunen anlitar får hantera det.

Sollentuna kommun och övriga kommuner i SÖRAB-regionen, har gett SÖRAB uppdraget för insamling och avsättning av returpapper. På www.sorab.se/returpapper finns mer information samt en lista på de entreprenörer som är godkända att anlita.

Markbehållare

Ett alternativ för insamling av större mängder restavfall är markbehållare som töms med kranbil. Markbehållare köps in och underhålls av fastighetsinnehavaren, men töms av SEOM.

För att säkerställa möjlighet till regelbunden tömning av markbehållaren är det viktigt att vi kontaktas i ett tidigt skede under planerings/projekteringsfasen för rådgivning.

Vi rekommenderar att där det är möjligt använda mekaniska insamlingssystem, till exempel markbehållare (även kallade kranbehållare) eller sopsug. Den typen av lösningar är yteffektiva och går att anpassa för att passa i omgivande miljö.  

Vid inköp av markbehållare är det viktigt att säkerställa att markbehållaren är anpassad för det avfallsslag som planeras för, så att inte problem uppstår när behållaren används. Till exempel är det inte alltid lämpligt att lämna restavfall i en markbehållare som är utformad för matavfall. Stäm därför alltid av med leverantören vad som är lämpligt och inte. Prata gärna även med bostadsrättsföreningar och fastighetsägare som redan har markbehållare och inhämta referens om vad de tycker om just sin valda modell.

Det finns olika kroksystem på markbehållare. I Sollentuna kan vi hantera behållare med en- och tvåkroksystem.

För att markbehållaren ska hålla länge kan det till exempel vara bra att se över behovet av dränering för nedgrävd markbehållare, så det inte samlas vatten under behållaren. Vatten orsakar blött avfall samt att behållaren kan frysa vid minusgrader.

Placering av markbehållare och utformning av miljörum

För bästa placering av markbehållare se Handbok för avfallsutrymmen, kapitel 8. Optimal placering av markbehållare är i mitten på långsidan av angöringsplatens där kranbil enklast når den. 

För utformning och dimensionering av miljörum, se Handbok för avfallsutrymmen, kapitel 5 och 7

I bland förekommer det tvådelad dörr till miljörummet. När så är fallet behöver  båda dörrbladen lätt kunna öppnas med handtag och båda dörrbladen ska förses med dörrstopp. Tänk också på att ta bort trösklar och lägga en ramp om kärlen måste rullas nedför en hög trottoarkant. 

Delat avfallsutrymme för hushåll och verksamheter

Vi rekommenderar skilda låsbara utrymmen för avfallshantering för hushåll respektive verksamheter.

Väggmonterade hållare för matavfallspåsar

Vi erbjuder väggmonterade hållare för matavfallspåsar för att underlätta distributionen till hushållen i flerbostadshus. De får ni utan extra kostnad, kontakta oss via kundtjä[email protected] om ni har behov av dessa.