Värme

Har du koll på din fjärrvärmecentral?

Tips och råd som håller din fjärrvärmecentral i gott skick.

Läs mer

Med fjärrvärme får du utan att behöva anstränga dig en behaglig temperatur inomhus. Den värme som du har behov av levereras till dig dygnet runt, årets alla dagar och du slipper bekymra dig om drift och underhåll. Fjärrvärmelösningen bygger på idén att flera fastigheter samlas kring en gemensam anläggning som vi sköter, istället för att varje fastighet skaffar och sköter sin egen. I samverkan med dig som kund kan vi erbjuda en resurseffektiv lösning med en låg miljöpåverkan där vi tar till vara på restvärme och spill som annars skulle gått förlorat. Därför ska du som är ansluten till fjärrvärmenätet vara stolt – du bidrar på ett fantastiskt sätt till en bättre miljö.

Vårt erbjudande

  • Ett smidigt, flexibelt och tryggt alternativ som säkerställer uppvärmningen av din fastighet och ger dig varmt vatten i kranen alla dagar om året.
  • Ger dig möjlighet att kunna påverka dina kostnader genom vår följsamma prismodell som direkt följer ditt förbrukningsmönster.
  • En värmelösning som ger långsiktig hållbarhet med en minimal miljö- och klimatpåverkan.

Anslutning till fjärrvärmenätet

Är du intresserad av att ansluta din fastighet till fjärrvärmenätet? Då är du välkommen att kontakta oss så bokar vi in ett möte för att gå igenom behov och specifika förutsättningar för att ansluta aktuell fastighet.