Finansiell information

Miniräknare och penna.

SEOM, Sollentuna Energi & Miljö AB, ägs till 100 procent av Sollentuna kommun. Sollentuna Elhandel AB är ett helägt dotterbolag till SEOM.

Sollentuna Energi och Miljö AB ska på ett rationellt sätt bedriva sin verksamhet till största nytta för våra kunder och samtidigt ge avkastning till ägaren och skapa utrymme för investeringar. Affärsområdena inom Sollentuna Energi och Miljö AB verkar under olika förutsättningar. Bland annat får affärsområde Avfall och VA inte gå med vinst över tid enligt de lagar och förordningar som reglerar verksamheten. Det innebär att överskott eller underskott i dessa verksamheter ska balanseras över åren.

Affärsområdena Fjärrvärme och Elnät får generera en vinst men verksamheterna övervakas av myndigheterna för att prissättningen ska vara skälig.

Nedan följer en sammanställning av nyckeltal för koncernen och mer detaljerad information finns att läsa i våra årsredovisningar nedan.

Koncernen

2022

2021

2020

2019

2018

Omsättning (mnkr)

1014,9

 852,7  689,9

760,0

  751,3

Resultat efter finansiella poster (mnkr)

97,1

91,9  91,2 

113,3

86,6

Avkastning på totalt kapital (%)

4,1

4,4   4,8

6,5

5,7

Rörelsemarginal (%)

8,7

10,4  12,8 

14,7

11,4

Nettomarginal (%)

9,6

10,8  13,2 

14,9

11,5

Soliditet (%)

33,7

34,8  34,9 

35,6

36,5

Kassalikviditet (%)

90,2

74,6  81,4 

71,0

69,9

Eget kapital (mnkr)

855,0

 807,0 766,1 

716,7

646,8

Balansomslutning (mnkr)

2 534,0

2319,5  2196,6 

2013,8

1772,1

Investeringar (mnkr)

239,7

198,2  259,3 

335,3

275,8

Antal anställda (31/12)

106

104  106 

103

99

Omsättning per anställd (kkr)

9 574,5

8199,0  6508,7 

7378,9

7588,9