El med miljöomtanke

Hos oss på Sollentuna Elhandel kommer alltid 100 % av elen från förnybara energikällor. Som tillval kan du även få el märkt med Bra Miljöval. 

Ursprungsmärkning av el

All el du köper av oss kommer från förnybara källor som sol, vind och vatten. Vi kan garantera det eftersom vår el är ursprungsmärkt från förnybara energikällor. Det ingår i våra ordinarie elavtal.

Bra Miljöval

Till ditt elavtal har du möjlighet att lägga till Bra Miljöval. Det är en miljömärkning från Naturskyddsföreningen som ställer krav på att elen producerats med stor hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor. 

De krav som ställs på elproduktionen när du köper el märkt Bra Miljöval är bland annat:

  • Vindkraft ska placeras utanför skyddade naturområden för att minska påverkan på djur och natur.
  • Vattenkraft ska ha ett basflöde med vatten för att undvika torrläggning och vattnet ska följa sitt naturliga flöde för att gynna biologisk mångfald.
  • Biobränsle ska vara 100% FSC-certifierat och askan ska alltid återföras till skogen för att bli näringsämne i kretsloppet.
  • Solkraft ska precis som vindkraft placeras utanför skyddade naturområden. Solcellspaneler ska återvinnas när de monteras ner.

När el märkt med Bra Miljöval säljs går dessutom pengar till Naturskyddsföreningens arbete för att bland annat reparera miljöskador och till att minska elanvändningen genom energieffektiviseringsprojekt. Läs mer om projekten här.

Priset på Bra Miljöval kan variera månadsvis. På Bra Miljövals hemsida kan du läsa mer om Bra Miljöval.

Intyg för ursprungsmärkning