Ursprungsmärkning av el

Hos oss på Sollentuna Elhandel kommer alltid 100 procent av elen från förnybara energikällor. Som tillval kan du även få el märkt med Bra Miljöval.

Ursprungsmärkning av el

För att vi som elhandlare ska kunna garantera ursprunget på den el vi säljer till dig, köper vi ursprungsgarantier. Ursprungsmärkningen är en garanti som utfärdas av Energimyndigheten, och som garanterar att du bara köper ren el från förnybara energikällor. Det är ett elektroniskt certifikat som visar hur elen är producerad och utfärdas för varje producerad megawattimme (MWh). Ursprungsgarantierna ger dig som konsument möjlighet att påverka och bidra till en mer klimat- och miljövänlig elproduktion i Sverige.

Residualmixen

Om du via andra elbolag inte väljer ett avtal där elen har ett specifikt ursprung så kommer din el från den så kallade residualmixen. Den mixen består av el som inte kan spåras med hjälp av ursprungsgarantier. Läs mer om residualmixen.