Avfall från verksamheter

För att skapa ett mer hållbart samhälle är det viktigt att allt avfall som uppstår från verksamheter återvinns på rätt sätt. Du som driver en verksamhet i Sollentuna får vissa sorters avfall hämtade av oss på SEOM medan du för annat avfall behöver anlita en entreprenör för hämtningen.

Det här hämtar SEOM

  • Restavfall (till exempel avfall från papperskorgar på toaletter)
  • Matavfall (från exempelvis lunchrum, storkök och restauranger)
  • Förpackningar från verksamheter som läggs i samma kärl som hushåll
  • Fett från fettavskiljare

Gemensam förpackningsinsamling verksamhet/hushåll

Om din verksamhet lämnar förpackningar i samma kärl som hushåll behöver detta anmälas till oss på [email protected]

Det här hämtas av valfri entreprenör

För hämtning av övrigt avfall som exempelvis förpackningar, avfall från tillverkning eller farligt avfall behöver du teckna avtal med en valfri entreprenör.

För förpackningar finns en lista över godkända entreprenörer på Naturvårdsverkets hemsida under rubriken "marknadsdrivet system för materialåtervinning" här.

Matavfall från verksamheter

Insamling i påse
Beroende på hur stora mängder matavfall som ska samlas in från din verksamhet har vi olika lösningar. För mindre mängder kan du utan kostnad beställa vår vanliga 9-literspåse med tillhörande påshållare.

Vid större mängder matavfall erbjuder vi en påse som rymmer 45 liter. Dessa beställer du genom vår kundtjänst. Information om pris hittar du här under tilläggstjänster.

Insamling via matavfallskvarn
Ett alternativ till att samla in ert matavfall i påsar är matavfallskvarn kopplad till tank. Lösningen innebär ofta mindre tunga lyft för kökspersonalen.

Om ni är intresserade av en sådan lösning är ni välkomna att kontakta oss via vår kundtjänst.

Lämna verksamhetsavfall till återvinningscentral

Vissa typer av avfall, till exempel bygg- och rivningsavfall, kan lämnas i mindre mängder till någon av SÖRAB:s återvinningscentraler.

Avgifter och mer information hittar du på SÖRAB:s hemsida här