Avfall från verksamheter

Även du som driver en verksamhet måste sortera ditt avfall. Det avfall som utgörs av kommunalt avfall eller avfall med kommunalt ansvar hämtas av SEOM, för övriga delar, t.ex. avfall från tillverkning eller grossistverksamhet behöver separat avtal tecknas med annan entreprenör som har tillstånd.

Kommunalt avfall och avfall med kommunalt ansvar från verksamheter är avfall som i sin art och sammansättning liknar avfall som kommer från hushåll. Det kan exempelvis vara städsopor från toaletter, mat- och restavfall från personalutrymmen och matavfall från restauranger och storkök.

SEOM hämtar även fett från fettavskiljare, läs mer här.

När det gäller annat avfall från verksamheter till exempel förpackningar, avfall från produktion, avfall från tillverkning, farligt avfall och liknande är det fastighetsägarens ansvar att säkerställa att det sorteras och återvinns på ett miljömässigt bra sätt av valfri entreprenör med tillstånd. Läs mer här.

Matavfall från verksamheter

Verksamheter med mindre mängder matavfall kan beställa en våtförstärkt papperssäck på 45 liter, speciellt avsedd för matavfall, i bunt om 20 st mot avgift 401 kr inklusive moms av oss.

Kontor och liknande verksamheter med behov av mindre påsar kan beställa små papperspåsar på 9 liter från oss.

För verksamheter med mycket och vätskande matavfall ingår en större papperssäck som sätts in i kärlet där matavfall direkt kan slängas.

Större mängder matavfall kan även samlas in via köksavfallskvarn kopplad till tank. Denna lösning innebär ofta en bättre arbetsmiljö för både kökspersonal och hämtpersonal då den manuella hanteringen minskar.

För att säkerställa möjlighet till regelbunden tömning av tanken behöver SEOM kontaktas i tidigt skede under planeringsfasen för rådgivning.

Observera att ingen plast, metall, glas eller dylikt får finnas i matavfallskärlet. SEOM hämtar inte matavfall som är i förpackning (matavfall från butik). För detta kan valfri entreprenör med tillstånd anlitas.

Förpackningar

När det gäller pappers-, plast, eller metallförpackningar från företag kan dessa lämnas avgiftsfri på FTI AB:s företagsstationer. Dessa ska vara sorterade, rena och högst en kubikmeter per förpackningstyp och tillfälle.

Du kan även anlita valfri entreprenör med tillstånd för att hämta förpackningar på plats hos dig. Mer information finns på FTI AB:s hemsida.