Organisation

Ledande befattningshavare

VDMonika Söderlund Andreasson | 08-623 88 10
Ekonomichef | Lars Wallén | 08-623 88 89
HR-chef | Maria Eriksson | 08-623 88 16
Chef Verksamhetsutveckling | Sanna Rehn | 010-190 51 65
Chef Marknad | Sanna Rehn | 010-190 51 65
Chef Stadsnät | Fredrik Hansén | 010-190 51 77 
Chef Elhandel | Carolin Iggström | 08-623 88 67
Chef Elnät | Johan Fält | 08-519 828 51
Chef Fjärrvärme | Laszlo Sarközi | 08-519 828 59
Chef Vatten & Avfall | Åsa Snith | 010-190 51 69

Styrelsen för Sollentuna Energi & Miljö AB och Sollentuna Elhandel AB 2022

Ledamöter
Towe Ireblad (KD), ordförande
Björn Edström (C), 1:e vice ordförande
Lotta Aldeheim (S), 2:e vice ordförande
Folke Anger (M), ledamot
Lennart Gabrielsson (L), ledamot
Joakim Nordlund (MP), ledamot

Suppleanter
Olof Hjelm (M)
Peter Hahne (L)
Mårten Lotsander (C)
Roland Johansson (KD)
Richard Meyer (S)
Stig Nyman (S)

Revisor
Alexander McGuire

Lekmannarevisorer
Nils-Åke Borgström (KD)
Lilian Lama (S)