Organisation

Ledande befattningshavare

VD | Jörgen Austler 
Ekonomichef | Lars Wallén 
HR-chef | Maria Eriksson 
Chef Verksamhetsutveckling & IT | Sanna Rehn 
Chef Marknad & FörsäljningCarolin Iggström 
Chef Stadsnät | Fredrik Hansén 
Chef Elhandel | Iréne Ljung
Chef Elnät | Johan Fält 
Chef Fjärrvärme | Elin Vestman 
Chef Vatten & Avfall | Åsa Snith 

Styrelsen för Sollentuna Energi & Miljö AB och Sollentuna Elhandel AB 2023

Ledamöter
Björn Edström (C), ordförande
Bo Hansson (KD), 1:e vice ordförande
Joakim Nordlund (MP), 2:e vice ordförande
Micael Lénström (S), ledamot
Stig Nyman (S), ledamot
Folke Anger (M), ledamot
Lennart Gabrielsson (L), ledamot

Suppleanter
Olof Hjelm (M)
Peter Hahne (L)
Reza Etemad (MP)
Mårten Lotsander (C)
Niclas Larsered (KD)
Robin Sjöberg (S)
Karin Lundqvist (S)

Revisor
Alexander McGuire

Lekmannarevisorer
Lilian Lama (S)
Ulf Zettervall (M)