Organisation

Ledande befattningshavare

VD | Jörgen Austler | 08-623 88 89
Ekonomichef | Lars Wallén | 08-623 88 89
HR-chef | Maria Eriksson | 08-623 88 16
Chef Verksamhetsutveckling | Sanna Rehn | 010-190 51 65
Chef Marknad | Sanna Rehn | 010-190 51 65
Chef Stadsnät | Fredrik Hansén | 010-190 51 77 
Chef Elhandel | Carolin Iggström | 08-623 88 67
Chef Elnät | Johan Fält | 08-519 828 51
Chef Fjärrvärme | Elin Vestman | 08-519 828 59
Chef Vatten & Avfall | Åsa Snith | 010-190 51 69

Styrelsen för Sollentuna Energi & Miljö AB och Sollentuna Elhandel AB 2023

Ledamöter
Björn Edström (C), ordförande
Bo Hansson (KD), 1:e vice ordförande
Joakim Nordlund (MP), 2:e vice ordförande
Micael Lénström (S), ledamot
Stig Nyman (S), ledamot
Folke Anger (M), ledamot
Lennart Gabrielsson (L), ledamot

Suppleanter
Olof Hjelm (M)
Peter Hahne (L)
Mårten Lotsander (C)
Niclas Larsered (KD)
Robin Sjöberg (S)
Karin Lundqvist (S)

Revisor
Alexander McGuire

Lekmannarevisorer
Lilian Lama (S)
Ulf Zettervall (M)