Så skyddar vi dina personuppgifter

Det är viktigt för oss på SEOM att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi vill därför vara öppna med vilka uppgifter vi samlar in från dig och hur vi använder dessa.

Personuppgifter vi samlar in

Personuppgifter samlas normalt in direkt från dig eller genereras i samband med att du använder våra tjänster och produkter. Uppgifter kan också komma att samlas in i samband med att du kontaktar oss för support. Ibland krävs ytterligare information för att hålla uppgifterna aktuella eller kontrollera att uppgifterna vi samlat in är korrekta.

Vi kan även hämta uppgifter från tredje part, exempelvis vid utskick av kunderbjudanden.

Det är du själv som avgör om du vill lämna uppgifter till oss och du har rätt att korrigera alla lagrade uppgifter som hänför till dig som person.

Vi sparar dina personuppgifter så länge som du är kund hos oss, samt ytterligare tolv månader efter att du avslutat ditt engagemang hos oss. Därutöver kommer vissa personuppgifter att sparas i enlighet med de lagkrav SEOM som kommunalt bolag lyder under, exempelvis bokföringslagen och arkivlagen.

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i de system vi använder för att kunna leverera de tjänster du har avtal för. Systemen innehåller information som rör din beställning, uppgifter ifrån dina mätare och kontaktuppgifter i form av namn, adress, e-post och telefonnummer samt uppgifter som du själv har valt att delge oss.

Vi använder dina personuppgifter för specifika ändamål som vi har informerat dig om eller som du har samtyckt till. Vi samlar inte in fler uppgifter än de som vi behöver för att kunna leverera de tjänster du vill ha, eller de som lagen kräver att vi samlar in.

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till andra om lagen kräver det eller om du har gett ditt godkännande. 

Vi kan komma att använda insamlade data för försäljning, marknadsföring och riktade erbjudanden som vi tror att du kan vara intresserad av.

Anledningar till att vi delar dina personuppgifter

Vi delar dina personuppgifter med tredje part om så är nödvändigt för att utveckla, förbättra och sälja våra produkter och tjänster.

Vi kan även dela dina uppgifter med andra verksamheter som vi har en rättslig skyldighet att rapportera till, och till våra personuppgiftsbiträden som utför tjänster åt oss.

Vi behandlar dina personuppgifter enbart när det krävs för att vi ska kunna uppfylla dina kunders förväntningar. Användandet sker med stöd av beställningsavtalet, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse enligt bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen.

Begära åtkomst till dina personuppgifter

SEOM är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vill du få åtkomst till dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du har också möjlighet att avsäga dig marknadsföring och framföra om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter.

Överklagan

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du skicka in en överklagan till  Integritetsskyddsmyndigheten:  [email protected]