Priser och villkor

Vi är glada över att kunna erbjuda våra kunder det lägsta priset på fjärrvärme i Stockholmsregionen! Om man jämför fjärrvärme med andra värmeproduktionslag (t.ex. bergvärme) och även beaktar tillgänglighet, flexibilitet och driftkostnader är fjärrvärmen ett mycket bra ekonomiskt val.

Vi uppmuntrar dig som fjärrvärmekund att delta i Prisdialogen varje år för en chans att påverka prissättningen av din fjärrvärme.  Prisdialogen finns till för att ge dig som kund en bättre insyn i hur prissättningen går till, förhindra kraftiga prishöjningar och ge dig tidiga aviseringar om prisändringar. 

 

Anslutningsavgift

För anslutning till fjärrvärmesystemet betalas en anslutningsavgift i form av en engångsavgift. Anslutningsavgiften offereras separat. Fyll i en intresseanmälan så återkommer vi till dig.

Prishöjningar 2024

Den främsta orsaken till prishöjningen 2024 är att kostnaden för bränslen ökat kraftigt på grund av kriget i Ukraina. Vi har också ett ökat investeringsbehov för att framtidssäkra hållbara och effektiva leveranser av fjärrvärmen till våra kunder. 

Prislista för småhus

För 2024 blir den totala prishöjningen för villakunder 9 procent (baserat på kundernas medelförbrukning på 15 MWh/år) och fördelas med 67 procent på energidelen och 33 procent på den fasta delen. För en typiskt villakund innebär det en kostnadsökning på drygt 100 kronor i månaden. Om hushållets energiförbrukning är högre än snittkundens (15 MWh/år) kommer den procentuella prishöjningen bli lite lägre än 9 procent och vice versa för en villa som förbrukar mindre.

Prisändringarna anges nedan inklusive moms. Priserna för 2023 står inom parantes.

Fast avgift 2024: 5060 kr/år (4 600 kr/år)

Energipris 2024: 751 kr/MWh (692 kr/MWh)

 

Prislista för bostadsrättsföreningar, samfälligheter och kommersiella fastigheter

För 2024 höjs priset för juridiska kunder med procent. Ökningen fördelas 66 procent på energidelen, 24 procent på effektdelen och 10 procent på flödesdelen.

Effektdel

Effektdelen bestäms av hur mycket värme och varmvatten byggnaden behöver som mest en kall dag. Effektdelen baseras på hur mycket värmekapacitet vi behöver ha tillgång till för varje kund. Fastighetens effektbehov baseras som huvudregel på mätdata från vardagar under perioden 1 oktober – 30 april, när utetemperaturen är 10 grader eller lägre. Effektbehovet revideras varje år och effektnivån finns angiven på fakturan.

Priserna nedan gäller 2024 och är exklusive moms. Priserna för 2023 står inom parantes.

Effektnivå

Effektgräns

Effektpris (exkl.moms)

Fast del

(exkl. moms)

1

10-50 kW

678 kr/kW

(631 kr/kW)

1 601 kr

(1 554 kr) 

2

51-210 kW

645 kr/kW

(600 kr/kW)

3 284 kr

(3 115 kr)

3

211-1300 kW

591 kr/kW

(550 kr/kW) 

14 678 kr

(13 517 kr)

4

1301 - kW

522 kr/kW

(486 kr/kW)

104 447 kr

(97 506 kr)

Energidel

Energidelen är hur mycket värme byggnaden förbrukar. Energin är dyrare under vinterperioden på grund av att dyrare bränslen används. Priset för 2023 står inom parantes.

Säsongpriser

Energipris (exkl. moms)

Sommar: april-oktober

342 kr/MWh

(315 kr/MWh) 

 

Vinter: november-mars

692 kr/MWh

(629 kr/MWh)

Flödesavgift

Flödesavgiften baseras på hur mycket vatten som passerar genom fjärrvärmecentralen. Priset för 2023 står inom parantes.

Säsongpriser

Flödesavgift (exkl. moms)

Sommar: april-oktober

0 kr/m3

Vinter: november-mars

2,5 (2) kr/m3

Pristillägg

De fastigheter som har en lägre utnyttjandetid än 2 300 timmar/år omfattas av ett pristillägg. Pristillägget följer en linjär funktion som proportionellt ökar med minskad utnyttjningstid.

Pristillägget bestäms genom att debiterad effekt multipliceras med effekttillägget. Effekttillägget i sin tur räknas fram genom att man tar differensen mellan 2 300 timmar och aktuella utnyttjningstimmar för fastigheten och multiplicerar med 0,4.

Exempel för fastighet med en utnyttjningstid på 1 500 timmar:
2300 – 1500 = 800 timmar
800 x 0,4 = 320 kr/kW

Fastigheten får då ett effekttillägg på 320 kr/kW. För att beräkna pristillägget för den aktuella fastigheten multiplicerar man effekttillägget med debiterad effekt.

 Allmänna villkor

Övriga dokument