Priser och villkor

Anslutningsavgift

För anslutning till fjärrvärmesystemet betalas en anslutningsavgift i form av en engångsavgift. Anslutningsavgiften offereras separat. Fyll i en intresseanmälan så återkommer vi till dig.

Prislista för småhus

Fast avgift: 4 000 kronor/år

Energipris: 675 kronor/MWh

Prislista för bostadsrättsföreningar, samfälligheter och kommersiella fastigheter

Effektdel

Effektdelen bestäms av hur mycket värme och varmvatten byggnaden behöver som mest en kall dag. Effektdelen baseras på hur mycket värmekapacitet vi behöver ha tillgång till för varje kund. Fastighetens effektbehov baseras som huvudregel på mätdata från vardagar under perioden 1 oktober – 30 april, när utetemperaturen är 10 grader eller lägre. Effektbehovet revideras varje år och effektnivån finns angiven på fakturan.

Effektnivå

Effektgräns

Effekt pris

Fast del

1

10-50 kW

539 kr/kW

1 443 kr

2

51-210 kW

512 kr/kW

2 887 kr

3

211-1300 kW

470 kr/kW

11 536 kr

4

1301 - kW

414 kr/kW

84 476 kr

Energidel

Energidelen är hur mycket värme byggnaden förbrukar. Energin är dyrare under vinterperioden på grund av att dyrare bränslen används.

Säsongpriser

Energipris

Sommar: april-oktober

306 kr/MWh

Vinter: november-mars

611 kr/MWh

Flödesavgift

Flödesavgiften baseras på hur mycket vatten som passerar genom fjärrvärmecentralen.

Säsongpriser

Flödesavgift

Sommar: april-oktober

0 kr/m3

Vinter: november-mars

2 kr/m3

Pristillägg

Byggnader/anläggningar som har fjärrvärme tillsammans med annan uppvärmnings- källa och har en lägre utnyttjningstid än 2 300 timmar/år betraktas som delleverans till kund. Utnyttjningstid beräknas enligt: Utnyttjningstid = Energianvändning per år [kWh/år] / Effektbehov [kW]

Pristillägg

Effekttillägg

Utnyttjningstid mindre än 2300 tim.

150 kr/kW

Utnyttjningstid mindre än 1400 tim.

250 kr/kW

Utnyttjningstid. Ex: Förbrukningen är 80 000 kWh/år och effektbehovet 30 kW. Utnyttjningstiden blir då 80 000/30=2 667 timmar.

Allmänna villkor

Övriga dokument