Priser och villkor

Vi är glada över att kunna erbjuda våra kunder det lägsta priset på fjärrvärme i Stockholmsregionen! Om man jämför fjärrvärme med andra värmeproduktionslag (t.ex. bergvärme) och även beaktar tillgänglighet, flexibilitet och driftkostnader är fjärrvärmen ett mycket bra ekonomiskt val.

Vi uppmuntrar dig som fjärrvärmekund att delta i Prisdialogen varje år för en chans att påverka prissättningen av din fjärrvärme.  Prisdialogen finns till för att ge dig som kund en bättre insyn i hur prissättningen går till, förhindra kraftiga prishöjningar och ge dig tidiga aviseringar om prisändringar. 

 

Anslutningsavgift

För anslutning till fjärrvärmesystemet betalas en anslutningsavgift i form av en engångsavgift. Anslutningsavgiften offereras separat. Fyll i en intresseanmälan så återkommer vi till dig.

Prishöjningar 2023

På grund av rådande världsmarknadsläge ser vi en kraftig prisökning på bränslen och elkostnader som påverkar driftskostnaderna för fjärrvärmen. Även de mer generella kostnadsökningarna har påverkat våra verksamhetskostnader inom alla delar vilket ligger till grund för 2023 års prishöjningar.

Prislista för småhus

För 2023 blir den totala prishöjningen för villakunder 4 % (baserat på kundernas medelförbrukning på 15 MWh/år) och fördelas på den fasta delen med en prisökning på 300 kr, samt på den rörliga delen med en ökning på 17 kr. Om hushållets energiförbrukning är högre än snittkundens (15 MWh/år) kommer den procentuella prishöjningen bli lite lägre än 4 % och vice versa för en villa som förbrukar mindre.

Prisändringarna anges nedan inklusive moms, 25 %. 

Fast avgift 2023: 4 600 kr/år (2022: 4 300 kr/år)

Energipris 2023: 692 kr/MWh (2022: 675 kr/MWh)

Prislista för bostadsrättsföreningar, samfälligheter och kommersiella fastigheter

Priserna anges exklusive moms.

För 2023 höjs priset för juridiska kunder med 4% vilket fördelas lika på effektdelen och energidelen.

Effektdel

Effektdelen bestäms av hur mycket värme och varmvatten byggnaden behöver som mest en kall dag. Effektdelen baseras på hur mycket värmekapacitet vi behöver ha tillgång till för varje kund. Fastighetens effektbehov baseras som huvudregel på mätdata från vardagar under perioden 1 oktober – 30 april, när utetemperaturen är 10 grader eller lägre. Effektbehovet revideras varje år och effektnivån finns angiven på fakturan.

Priserna nedan gäller 2023. Priserna för 2022 står inom parantes.

Effektnivå

Effektgräns

Effektpris

Fast del

1

10-50 kW

631 kr/kW

(586 kr/kW)

1 554 kr

(1 443 kr) 

2

51-210 kW

600 kr/kW

(557 kr/kW)

3 115 kr

(2 893 kr)

3

211-1300 kW

550 kr/kW

(511 kr/kW) 

13 517 kr

(12 553 kr)

4

1301 - kW

486 kr/kW

(451 kr/kW)

97 506 kr

(90 553 kr)

Energidel

Energidelen är hur mycket värme byggnaden förbrukar. Energin är dyrare under vinterperioden på grund av att dyrare bränslen används.

Säsongpriser

Energipris

Sommar: april-oktober

315 kr/MWh 

(306 kr/MWh)

Vinter: november-mars

629 kr/MWh

(611 kr/MWh)

Flödesavgift

Flödesavgiften baseras på hur mycket vatten som passerar genom fjärrvärmecentralen.

Säsongpriser

Flödesavgift

Sommar: april-oktober

0 kr/m3

Vinter: november-mars

2 kr/m3

Pristillägg

De fastigheter som har en lägre utnyttjandetid än 2 300 timmar/år omfattas av ett pristillägg. Pristillägget följer en linjär funktion som proportionellt ökar med minskad utnyttjningstid.

Pristillägget bestäms genom att debiterad effekt multipliceras med effekttillägget. Effekttillägget i sin tur räknas fram genom att man tar differensen mellan 2 300 timmar och aktuella utnyttjningstimmar för fastigheten och multiplicerar med 0,4.

Exempel för fastighet med en utnyttjningstid på 1 500 timmar:
2300 – 1500 = 800 timmar
800 x 0,4 = 320 kr/kW

Fastigheten får då ett effekttillägg på 320 kr/kW. För att beräkna pristillägget för den aktuella fastigheten multiplicerar man effekttillägget med debiterad effekt.

 Allmänna villkor

Övriga dokument