Nu hjälper vi dig med byggavfallet

Att själv bygga om och renovera är ju många som tycker är roligt. Men ofta blir det en del byggavfall som kan vara tungt och besvärligt att ta hand om. Nu kan vi i samarbete med SÖRAB hjälpa dig som privatperson att snabbt och enkelt få bort det.

Från den 1 januari 2023 erbjuder vi upphämtning av bygg- och rivningsavfall genom SÖRAB från privata byggnationer och renoveringar. Här kan du läsa mer om tjänsten och se priser.

Den här tjänsten riktar sig enbart till dig som privatperson, alltså inte till dig som anlitat en hanverkare eller bedriver yrkesmässig verksamhet. Bygg- och rivningsavfall från sådana verksamheter ska lämnas hos någon av Sörabs återvinningscentraler

Byggavfallet ska vara sorterat i separata storsäckar enligt följande fraktioner:

  • Trä
  • Mineral (betong, tegel, klinker, keramik, sten)
  • Metall
  • Glas
  • Plast
  • Gips

Hämtning av byggavfall kan endast beställas av fastighetsägare. Fastighetsägaren ska vid beställning av hämtning ange vilka fraktioner som behöver hämtas och om det finns farligt avfall inblandat och i sådant fall vilken typ av farligt avfall.

Syftet med sortering är att förbättra möjligheterna för återanvändning och återvinning. Det ger bättre förutsättningar för cirkulära flöden av material inom bygg- och rivningsverksamheter.