Nybyggnation och ombyggnation

Vid ny- och ombyggnation är det viktigt att tidigt i projektet planera för avfallshanteringen och säkerställa att tillräcklig yta finns. Kontakta oss i ett tidigt skede för att säkerställa att er planerade avfallshantering kommer att fungera. På den här sidan hittar du information om vilka regler som finns och vad som är viktigt att tänka på.

För insamlingen av avfall rekommenderar vi i Sollentuna att i första hand använda mekaniska system som sopsug och krantömda behållare.  Den typen av lösningar är yteffektiva och går att anpassa för att passa i omgivande miljö. Läs mer om det här.

Regler och riktlinjer

Det är också viktigt att stämma av att planerade avfallsbehållare och insamlingssystem är av den modell som används i kommunen. För avfallshämtning gäller Kommunens regler för avfallshantering, Kommunens tekniska handbok (främst kapitel 4, Gator och vägar) och Handbok för avfallsutrymmen, där krav och rekommendationer för en god avfallshantering är sammanställda.

De viktigaste punkterna att tänka på inför er avfallshantering kan du läsa om nedan:

 

Avfallshämtning före och under byggtid

Även under byggtiden uppstår det avfall som vi ansvarar för att hämta. Det handlar till exempel om matavfall och städsopor från byggbodar. Avfallsbehållare töms på plats där sopbilen har åtkomst till dem utanför byggområde.

Kontakta oss via e-post [email protected] så att vi kan ge råd kring var avfallskärlen ska placeras.

Kontakta oss

Kontakta oss i ett tidigt skede innan ni ansöker om bygglov. Då kan vi säkerställa att er tänkta avfallshantering följer alla riktlinjer och krav. Du når oss via [email protected].