Vi gräver för fjärrvärme utefter Bagarbyvägen

Vi förbättrar och bygger ut fjärrvärmen i Sollentuna. 

Den berörda sträckningen går till största del längs med Bagarbyvägen med närområde. Arbetet kommer att genomföras i olika etapper och beräknas pågå från slutet på augusti fram till årsskiftet 24/25. Vi börjar i området mellan Töjnavägen och Bygatan. Parallellt kommer även arbete påbörjas i området från rondellen vid Bydgevägen till Knistavägen.

Varför genomförs detta arbete?

Den nya stadsdelen Södra Häggvik ska anslutas till fjärrvärmenätet och i samband med detta kommer vi även se över och förbättra befintliga ledningar. 

Så kan det påverka dig 

Under byggtiden kommer trafiken på Bagarbyvägen påverkas. Tillfälliga trafikljus kommer placeras ut på vissa platser och i perioder kommer trafiken behöva ledas om. Arbetet omfattar även:

  • Flyttning av andra befintliga ledningar för att frigöra utrymme för de nya huvudledningarna.
  • Tillbyggnad/ombyggnad av befintliga fjärrvärmekammare.
  • Återställning av vägar, parkeringar, busshållplatser, gång- och cykelvägar och grönytor efter avslutat arbete.

Fortlöpande information hittar du under Driftstatus eller här. 

Vilka gör jobbet?

Arbetet utförs av vår entreprenör Bäckström Anläggning AB.

Har du frågor kring projektet är du välkommen att kontakta SEOM på kundtjanst@seom.se.