Så här går installationen till

1. Förutsättningar och bästa lösning

Vår samarbetspartner SveaSolar kontaktar dig för dialog om bästa solcellsanläggning anpassad efter förutsättningarna på ditt hustak. Utifrån det tar de fram en offert till dig.

2. Beställning av solcellsanläggning

När du bestämt dig och beställer din solcellsanläggning planerar SveaSolar för installationen och kontaktar dig för att boka datum. Efterfrågan har varit stor senaste tiden vilket innebär att ledtiden från beställning till installation kan vara lite längre än vanligt. SveaSolar kommer att informera om aktuella ledtider.

3. Föranmälan till nätägaren

Installatören gör en föranmälan till elnätsägaren som förbereder sig för att kunna ta emot den el din solcellsanläggning producerar som du inte använder själv, din överskottsel.

4. Installationsmedgivande från nätägaren

Elnätsägaren utfärdar ett installationsmedgivande som överlämnas till elinstallatören för att de ska kunna göra installationen och ansluta din elanläggning till elnätet.

5. Installation

Installationen av solceller på ditt tak sker i samråd mellan dig och installatören efter att installatören erhållit ett installationsmedgivande från nätägaren.

6. Elinstallation och funktionstest

När solcellerna är på plats ansluter installatören solcellsanläggningen mot din elanläggning och mot elnätet.

7. Provdrift av anläggningen

Din solelanläggning är nu klar att tas i bruk i provdrift och du kan själv använda den el solcellerna producerar. Observera att du inte kan få ersättning för eventuell överskottsel som din solcellsanläggning genererar förrän du har en elmätare som kan hantera både den el du använder själv och den överskottsel som ska skickas ut på elnätet.

8. Färdiganmälan till nätägaren

Installatören lämnar in färdiganmälan till elnätsägaren.

9. Byte av elmätare

Om du inte redan har en elmätare som kan hantera både den el du använder själv och den överskottsel som ska skickas ut på elnätet, kommer elnätsägaren hem till dig och byter ut din elmätare och utför administrativa och praktiska åtgärder. Du får ett separat anläggnings-ID för den överskottsel som din anläggning genererar. Det brukar ske inom en månad från installationen av solcellsanläggningen. Efter det kan du börja mata ut din överskottsel i elnätet mot ersättning.

10. Inkopplingsintyg

Du får ett inkopplingsintyg från elnätsägaren, där finns ett separat anläggnings-ID för mätning av den el dina solceller producerar.

11. Solcellsanläggningen officiellt i drift

Din solcellsanläggning är nu officiellt i drift och du kan få ersättning för den överskottsel som dina solceller producerar. Om du inte redan har tecknat ett elavtal för att få ersättning för din överskottsel är det hög tid att göra det nu.

12. Följ din solelsproduktion i appen

I appen MySolarEdge kan du övervaka din solcellsanläggning och se hur mycket el den producerar.


Vad händer med den el som skickas ut på elnätet (överskottsel)?

  • Elnätsbolaget betalar ut nätnytta för den överskottsel som din anläggning producerar. Nätnyttan betalas automatiskt ut från elnätsbolaget.
  • När din solcellsanläggning producerar mer el än du själv använder kan du sälja överskottselen till din elhandlare. Kontakta din elhandlare när din solcellsanläggning är installerad så får du hjälp med att teckna det avtal som behövs för att få ersättning för överskottselen.
  • Skatteverket betalar ut en skattereduktion på den överskottsel du producerar, skattereduktionen görs på din deklaration.

Har du några frågor?

Frågor om ditt avtal och om att sälja överskottsel? Kontakta oss på 08-623 88 00 eller mejla kundtjanst@seom.se.

Frågor om installation och teknisk support? Kontakta Svea Solar på 010-171 26 40 eller mejla kundtjanst@sveasolar.se.