Så här går installationen till

1. Kostnadsuppskattning

När du har skickat in din intresseanmälan till oss tar vår samarbetspartner fram en indikativ offert anpassad för ditt hus förutsättningar.

2. Kostnadsfritt hembesök

Om du är intresserad av att gå vidare efter att du har fått en indikativ offert, gör vår samarbetspartner ett förutsättningslöst – och kostnadsfritt - hembesök för att titta närmare på ditt tak och för dialog om behov och önskemål.

3. Offert med fast pris

Efter hembesöket får du en offert med fast pris.

4. Beställning

När du bestämt dig och beställer din solcellsanläggning påbörjas planering, leverans och installation av din solcellsanläggning. Vår samarbetspartner för installationen och kontaktar dig för att boka datum.

5. Föranmälan 

När vi mottagit din beställning kontaktar vi ditt nätbolag och gör en föranmälan om att vi önskar ansluta solceller till elnätet. Vanligtvis återkommer nätägaren med installationsmedgivande inom 2-6 veckor.

6. Installationsplanering

Parallellt med vår dialog med ditt nätbolag planerar vi en preliminär vecka förmontage och installation av din solcellsanläggning, tidpunkten för installation varierar beroende på säsong och arbetsschema. När den preliminära veckan närmar sig återkommer vi till dig och kommer överens om ett exakt datum för montage och installation.

7. Internetuppkoppling

För att du kunna följa din framtida solelproduktion behöver växelriktaren kopplas upp mot internet, antingen via WiFi eller LAN-kabel. Förbered så att det finns täckning (WiFi) eller LAN-kabel draget till platsen där växelriktaren ska installeras.

8. Montage- och solcellsinstallation

Parallellt med vår dialog med ditt nätbolag planerar vi en preliminär vecka förmontage och installation av din solcellsanläggning, tidpunkten för installation varierar beroende på säsong och arbetsschema. När den preliminära veckan närmar sig återkommer vi till dig och kommer överens om ett exakt datum för montage och installation.

9. Anslutning till elnät

Vår elektriker kommer och ansluter din solcellsanläggning till husets elcentral samt kopplar upp växelriktare mot internet inom 3 veckor efter dina solpaneler installerats. Elektrikern kontrollerar och drifttestar solcellsanläggningen, därefter är din solcellsanläggning redo att tas i bruk för provdrift och du kan använda den el solcellerna producerar.

10. Färdiganmälan

När vi är helt färdiga med installationen av din solcellsanläggning skickar vi in en färdiganmälan till dittnätbolag. Nätbolaget kommer och byter din elmätare till en ny elmätare alternativt konfigurerar din befintliga elmätare för att mäta både inkommande el och överskottsel som skickas ut på elnätet.

11. Produktion och övervakning

Om du inte redan har en elmätare som kan hantera både den el du använder själv och den överskottsel som ska skickas ut på elnätet, kommer elnätsägaren hem till dig och byter ut din elmätare och utför administrativa och praktiska åtgärder. Du får ett separat anläggnings-ID för den överskottsel som din anläggning genererar. Det brukar ske inom en månad från installationen av solcellsanläggningen. Efter det kan du börja mata ut din överskottsel i elnätet mot ersättning.

11. Elhandel

Grattis - nu är du solelproducent! Kontakta oss för att få avtal om ersättning för den överskottsel som din solcellsanläggning producerar.

 

Vad händer med den el som skickas ut på elnätet (överskottsel)?

  • När din solcellsanläggning producerar mer el än du själv använder kan du sälja överskottselen till din elhandlare. Kontakta din elhandlare när din solcellsanläggning är installerad så får du hjälp med att teckna det avtal som behövs för att få ersättning för överskottselen.
  • Elnätsbolaget betalar ut nätnytta för den överskottsel som din anläggning producerar. Nätnyttan betalas automatiskt ut från elnätsbolaget på din månadsfaktura.
  • Skatteverket betalar ut en skattereduktion på den överskottsel du producerar, skattereduktionen görs på din deklaration.

Har du några frågor?

Kontakta oss på 08-623 88 00 eller mejla [email protected].