Producentansvar

I Sverige finns producentansvar för bland annat förpackningar, elektronik och uttjänta däck samt bilar. Syftet med producentansvaret är att produkterna och varorna ska utformas så att avfall förebyggs, och det som ändå uppstår ska kunna tas till vara på ett mer hållbart sätt.

Genom att klicka på rubrikerna nedan kan du läsa mer om respektive kategori och hur det ska samlas in.