Producentansvar

När du köper en vara i en förpackning har du i priset betalat för att förpackningen ska tas omhand. Detsamma gäller elavfall, däck, läkemedel och bilar. Se därför till att de kommer tillbaka till producenten.

Alla som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar, returpapper, däck, elavfall och bilar ska ansvara och betala för återvinningen och hanteringen av de förbrukade produkterna. För att klara detta har producenterna bildat branschbolag som administrerar insamling och återvinning.

Förpackningar och returpapper

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns. De ägs av de fyra materialbolagen Plastkretsen, MetallKretsen, Returkartong och Pressretur. Dessutom finns Svensk Glasåtervinning med genom ett avtalat samarbete.

FTI ansvarar för återvinningsstationerna (ofta gröna stora behållare utomhus) runt om i landet där vi kan lämna förbrukade förpackningar och tidningar. Uppdraget att sköta dem har lagts ut på entreprenad. Vill du veta mer eller har synpunkter på hur återvinningsstationerna sköts, besök www.ftiab.se.

Elavfall

Elavfall omfattar batterier, ljuskällor/lampor och apparater och utrustning som drivs med sladd eller batteri. Många butiker har skyldighet att ta emot elavfall även om du inte köpt något där. Kontakta respektive butik för information.

El-Kretsen är ett bolag bildat av tillverkare, importörer och återförsäljare av elektriska och elektroniska produkter för att hantera insamlingen och återvinningen av uttjänta elprodukter. Läs mer på www.el-kretsen.se

Uttjänta fordon

Sveriges bilåtervinnares riksförbund har samlat information om var du kan skrota bilen här: http://www.sbrservice.se/skrota-bilen/.

BIL Producentansvar Sverige, som ägs av biltillverkare och importörer i Sverige, har byggt upp ett nätverk av auktoriserade demonterare (skrotare) över hela landet som arbetar med återvinning av uttjänta bilar.

Läs mer på http://www.bilsweden.se/miljo-sakerhet/atervinning

Uttjänta däck

Svensk däckåtervinning är bildat av tillverkare, importörer och återförsäljare av däck för att hantera insamling och återvinning. Uttjänta däck lämnas till närmaste återförsäljare som har skyldighet att ta emot dem. Fälgar lämnas på återvinningscentralerna.

Läs mer på www.sdab.se.

Överblivna läkemedel

Överblivna läkemedel lämnas in på apoteken. Kontakta respektive apotek för mer information.