Fiber till flerbostadshus och samfälligheter

En stadsnätsanslutning är inte bara en kvalitetssäkring för din förening eller samfällighet på sikt, det ger också var och en av de boende möjlighet att själv välja vilka tjänster de vill köpa och från vem.

I flerbostadshus och samfälligheter är det styrelsen som beställer en anslutning till fibernätet i Sollentuna. Smidigast gör en representant från styrelsen det genom en intressanmälan i formuläret nedan.

Vill du som boende ha en anslutning rekommenderar vi dig att kontakta styrelsen för att driva frågan vidare.

Fiber till flerbostadshus

Typ av anslutning

Läs våra allmänna villkor för fiberanslutning här.

Jag har läst och godkänt villkoren*

Vi säkerställer att dina personuppgifter är skyddade hos oss. Läs mer om det här.