Vad består elkostnaden av?

Att man har tillgång till el i hemmet känns som en självklarhet, men vad är det som kostar egentligen? Här reder vi ut vad elkostnaden består av.

Den totala kostnaden för elen du använder består av tre delar:

  • Kostnaden till elhandelsföretaget som du köper din el från.
  • Kostnaden till elnätsföretaget vilka är de som transporterar elen hem till dig.
  • Kostnaden till samhället i form av skatter och avgifter.

 

Utgifternas storlek beror på hur mycket el du använder och vad priset är för ditt elhandelsavtal och för elnätstjänsten. Elanvändningen kan du själv påverka, liksom elhandelspriset genom val av elhandelsföretag och avtalsform. I Sollentuna har du även möjlighet att påverka effektavgiften som är en del av elnätsavgiften genom att använda mindre el då trycket på elnätet är som störst.

Elhandelskostnaden är priset för elen du använder

Kostnaden för elhandel är det pris du betalar för den el som du använder. Kostnaden tas ut av ditt elhandelsbolag. Elhandelsbolagen verkar på en konkurrensutsatt marknad där du själv väljer vilket bolag du vill köpa din el från. En av de viktigaste sakerna som påverkar din elhandelskostnad är om du väljer fast eller rörligt elpris. Ett fast elpris innebär att det är lättare för dig att beräkna vad du ska betala för din elanvändning varje månad, medan det rörliga priset rör sig upp och ned beroende på utbud och efterfrågan.

Elnätskostnaden beror på var du bor

Elnätsbolag väljer du inte själv, istället finns ett elnätsbolag som har ensamrätten att distribuera elen där du bor. I Sollentuna är det vi på SEOM som äger elnätet och som du betalar din elnätsavgift till.

Elnätsavgiften består av tre delar - en grundavgift, en effektavgift och en energiavgift.  Grundavgiften är kopplad till mätarsäkringens ampere-tal (A) medan effektavgiften baseras på hur du utnyttjar elnätet och energiavgiften på hur mycket el du förbrukar. På vardagar mellan klockan 19 och 07 samt helger då trycket på elnätet är som lägst tas ingen effektavgift ut i Sollentuna. Då betalar du bara grundavgiften.

Skatter och avgifter – staten bestämmer

Utöver elhandelskostnaden och elnätskostnaden betalar alla elkunder energiskatt på el samt moms. Mer information om energiskatten finns hos Skatteverket.