Byte av CPE

Under 2020 och 2021 byter vi ut äldre CPE, även kallad mediaomvandlare, i vårt fibernät för att bibehålla ett snabbt och stabilt nät med hög driftsäkerhet även i framtiden.

Entreprenören Utech AB genomför arbetet på uppdrag av oss och kontaktar berörda hushåll för att boka tid för bytet. 

Bytet är kostnadsfritt för dig som kund när bytet sker efter schemat. Vill du prioriteras gör vi detta mot en avgift. Kontakta oss för mer information kring detta.