Nyanslutning villa

Vit villa med varmt ljus från fönsterna.

Är du intresserad av att ansluta din villa till fjärrvärmenätet är du välkommen att kontakta oss via formuläret nedan. När vi fått din intresseanmälan utreder vi hur förutsättningarna ser ut för din fastighet och återkopplar sedan för att redovisa hur fjärrvärmen står sig konkurrensmässigt.

Om det visar sig fortsatt intressant gör vi ett platsbesök för att mer i detalj planera lämplig placering av ledningar och placering av fjärrvärmecentralen. Efter genomgången presenterar vi en offert.

Ska du bygga nytt? Då kan du beställa offert på fjärrvärme via vårt gemensamma beställningsformulär för alla SEOM:s tjänster: Beställning tjänster vid nybyggnation

Jag är intresserad av fjärrvärme, kontakta mig.

Ärendet gäller

Vi säkerställer att dina personuppgifter är skyddade hos oss. Läs mer om det här.